Forudsætninger og forbehold

Oplysningerne her på hjemmesiden er vejledende og bygger på informationer, som er kendt ved redaktionens slutning. Vi tager forbehold for fejl og for, at vi eventuelt ændrer i vores produkter, omfanget af dækninger og i forsikringsbetingelser. Du kan læse mere i aftaler, policer, pensionsbevis, forsikringsbetingelser og pensionsvilkår om de betingelser og forudsætninger, der gælder i dit konkrete tilfælde.