Covid-19

Sådan håndterer PFA Corona og markedsuroen

Sådan håndterer PFA Corona og markedsuroen

II PFA tager vi konsekvenserne og effekterne af coronavirussen meget alvorligt, hvor vi følger de til enhver tid gældende anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og øvrige danske myndigheder.

Samtidig har det vores højeste prioritet at videreføre en stabil drift og yde den bedst mulige service til vores kunder i en ekstraordinær tid. Vi har fokus på både vores kunders og medarbejderes sikkerhed og er derfor i begrænset omfang begyndt at åbne op for fysiske rådgivningsmøder i vores domicil, og medarbejderne i PFA er gradvist begyndt at vende tilbage til den fysiske arbejdsplads.


Pres på sundhedsvæsenet kan give længere ventetider på behandling gennem dine forsikringer

Offentlige og privat hospitaler, klinikker og andre behandlere er fortsat påvirket af coronavirussen i Danmark. De offentlige hospitaler er dog begyndt at åbne for flere behandlinger og operationer, og de private hospitaler udlåner ikke længere udstyr eller personale til det offentlige coronaberedskab.

Den 20. april blev der åbnet op for bl.a. behandlinger hos fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater, zoneterapeuter og psykologer.

Undersøgelse, behandling og operation sker som sædvanligt efter henvisning fra egen læge samt godkendelse af PFA Sundhedscenter. Har du spørgsmål til dine forsikringer i PFA, kan du kontakte vores sundhedscenter på 70 24 50 01.

Hvordan påvirker markedsuroen pensionsopsparingen?

Som aktiv forvalter gør vi alt, hvad vi kan for at beskytte kundernes opsparinger i en tid med udfordrende finansmarkeder. Og helt generelt står PFA stærkt finansielt og kan absorbere de stød, som kommer lige nu, hvor markedsuroen er så stor.

Den nuværende situation påvirker dog også uundgåeligt afkastet i PFA, og ikke mindst kunder i PFA Plus, som umiddelbart kan se effekterne af markedsuroen på deres opsparing i form af negative afkast.

I en længere periode har vi i PFA været bevidste om, at der kunne være en større korrektion under opsejling efter en lang optur på finansmarkederne, omend omfanget og hastigheden af det vi ser lige nu ikke kunne forudsiges. Det har vi forsøgt at positionere os til, hvilket har afbødet nogle af de større fald vi eksempelvis har set på aktiemarkederne.

Det betyder bl.a., at vi for noget tid siden afdækkede en del af risikoen mod kursfald, og generelt har PFA en større andel af mere defensive aktier, der i dette forløb ikke er blevet ramt helt så hårdt som andre aktier. Samtidig kommer vores forholdsvis høje andel af unoterede investeringer i form af ejendomme og alternativer PFA’s kunder til gode, når særligt aktiemarkederne falder, som de gør lige nu.

Vi anbefaler generelt, at kunder i markedsrente holder fast i deres investeringsstrategi, hvor der i PFA Plus tages hensyn til, hvornår man som kunde forventes at gå på pension. Der vil uundgåeligt komme større udsving ind imellem, og derfor er det vigtigt, at man som kunde ser sin pensionsopsparing i et længere perspektiv, selvom det aldrig er behageligt i perioder med negative afkast.

For kunder med opsparing i gennemsnitsrente mærkes markedsuroen ikke på samme måde, for her har vi afdækket porteføljen over for rentefald, og derudover indeholder porteføljen stort set ingen noterede aktier.

Hvis du er bekymret for din pensionsopsparing eller er i tvivl, om du har den rigtige risikoprofil, så kontakt din pensionsrådgiver eller PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00 eller brug investeringsguiden på Mit PFA.

Q&A vedrørende konsekvenser af coronavirus


Hvordan påvirker det min opsparing?

Hvis du har opsparing i gennemsnitsrente, så har vi afdækket porteføljen over for rentefald, og derudover indeholder porteføljen stort set ingen noterede aktier. Det er anderledes, hvis du har opsparing i markedsrente (PFA Plus), hvor du umiddelbart mærker med det samme, når der er negative afkast. Men også her gør PFA, hvad vi kan for at afbøde uroen på markedet ved bl.a. at have en relativ høj andel af mere defensive aktier og andre kilder til afkast som fx ejendomme og alternativer.

Kigger vi på 2020 frem til den 3. juni, har man eksempelvis som kunde i PFA haft et negativt afkast på -3,6 pct. i profil C med 30 år til pension (inkl. KundeKapital). Her skal det siges, at de fleste andre pensionsselskaber har større negative afkast til deres kunder med tilsvarende risikoprofil.

Samtidig skal man huske på, at vi kommer fra en mangeårig optur på finansmarkederne, og bl.a. 2019 var et historisk godt investeringsår. Så selvom det aldrig er sjovt at se negative afkast på den korte bane, så kommer det oven på en lang og meget indbringende periode. Afkastet for en kunde i profil C med 30 år til pension var alene i 2019 på 15,5 pct. (inkl. KundeKapital) og 46,58 pct. over de seneste 5 år.

Se de aktuelle afkast for investeringsprofil A, B, C og D.

Hvad skal jeg gøre – ændre min risikoprofil? Hvorfor/hvorfor ikke?

Vi anbefaler, at du holder fast i din investeringsstrategi og undgår at gå i panik. Din pension er som udgangspunkt tilpasset din risikoprofil og tager således blandt andet højde for, hvor lang eller kort en investeringshorisont, du har.

Har du opsparing i markedsrente (PFA Plus), og sover du dårligt om natten på grund af aktiekursfaldene, bør du tage en snak med din rådgiver, ringe til rådgivningscenteret eller bruge investeringsguiden, for så har du sandsynligvis den forkerte risikoprofil. Det gælder særligt, hvis du er urolig og kun har få år til, du går på pension, eller hvis du er gået på pension.

Du skal dog være bevidst om, at det er meget svært at time en bund eller top i markedet. Finanspolitiske og pengepolitiske tiltag kan med ét vende stemningen på finansmarkederne. Når det sker, risikerer du at have taget en stor del af nedturen og ikke få din andel af opturen, når kurserne stiger, hvis du skifter til en investeringsprofil med en lavere risiko.

Hvordan dækker forsikringerne ved sygdom eller dødsfald pga. coronavirus?

Coronavirussen har ingen betydning ved vurdering af, om der kan ske udbetaling fra PFA Erhvervsevne eller PFA Liv. Det er de helt almindelige forsikringsbetingelser, som er gældende. PFA Helbredssikring dækker ikke behandling af sygdomme, der er opstået på baggrund af epidemier. Test for coronavirus er heller ikke omfattet af PFA Helbredssikring.

Hvis der er tale om dækninger i Plus Privat eller på frivillige vilkår fx Lederpension, og dækningen har været i kraft i mindre end 1 år, kan der være begrænsninger ved rejser til områder uden for Danmark, hvor coronavirus er klassificeret som en epidemi. Du kan se, om dette gælder for dig i dine forsikringsvilkår, som du finder på mitpfa.dk.


Mental sundhed

Arbejder du hjemme?

Mange danskere arbejder hjemmefra i denne tid som følge af Corona-virussen og nedlukningen af store dele af Danmark. Men hvordan tilrettelægger man hjemmearbejdsdagen bedst muligt, så den bliver til gavn for alle parter? Læs de gode råd fra Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA.Gode råd til mental trivsel

Her finder du PFA’s råd til, hvordan du kan hjælpe dig selv til at holde fokus på en god og sund mental trivsel på trods af de store omvæltninger, du gennemgår i øjeblikket.Genåbning af arbejdsplads

Sådan kan du som medarbejdere håndtere en tilbagevenden til din arbejdsplads.

hjemmearbejdsplads

Seniorliv

Hold formen ved lige 

Nedlukning og karantæne pga. COVID-19 er strengt nødvendig, men kan forringe din sundhed. Læs de syv simple råd fra sundheds-forsker og overlæge ved Rigshospitalet Bente Klarlund, som kan hjælpe dig med at holde formen ved lige.Hold humøret oppe

Vi sidder alle, mere eller mindre, alene hjemme og ´må´ helst ikke så meget andet. Det kan være både hårdt for psyken og for fysikken. Få her seks gode råd fra psykolog og forfatter Ida Koch, som kan hjælpe dig med at komme igennem en unormal hverdag.

Hør mere om markedsudviklingen19. maj 2020

Hvordan genstarter vi Danmark?

Journalist Nynne Bjerre Christensen styrer slagets gang, når Group CEO i PFA Allan Polack og direktør i tænketanken Axcelfuture Joachim Sperling tager en status på dansk økonomi efter den største sundhedskrise i nyere tid.

På dette webinar fra den 19. maj 2020 vil du høre mere om perspektiverne for dansk økonomi og nye muligheder for en lysere – og måske endda grønnere - fremtid. For selv i krisetid er der måske noget om det gamle ordsprog; intet er så galt, at det ikke er godt for noget.
20. apr 2020

Coronavirussens betydning for finansmarkederne
Er der lys for enden af corona-tunnelen, og hvordan passer PFA på din pension i en tid med stor usikkerhed på finansmarkederne? Få svarene i dette, hvor PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen giver en opdatering på situationen og kommer med sin vurdering af fremtidsudsigterne. Du møder også formuerådgiver Pia Ottosen og forbrugerøkonom Carsten Holdum, som deler gode råd om pension og investeringsvalg set i lyset af den nuværende situation.


6. apr 2020

Webinar med Psykolog Ida Koch og Sognepræst Michael Brautsch
Det kan være svært at holde humøret oppe i disse tider. Her kan du høre, hvordan du får vendt den uvante hverdag til en mere positiv oplevelse, så bekymringer og ensomhed ikke går for hårdt udover humøret.
30. mar 2020

Webinar om Coronavirus og pension: Få gode råd i en vanskelig tid
Coronavirussen har i marts måned ramt finansmarkederne hårdt. På dette webinar optaget den 30. marts sætter Carsten Holdum perspektiv på situationen og uddyber PFA’s anbefalinger. I løbet af webinaret svarer han også på spørgsmål fra deltagerne.
19. mar 2020

Webinar om de økonomiske konsekvenser af Corona-virussen
PFA's forbrugerøkonom Carsten Holdum og chefstrateg Tine Choi Danielsen forklarer i dette webinar om de økonomiske konsekvenser af Coronavirussen, hvad du som pensionsopsparer skal være opmærksom på og svarer på spørgsmål fra deltagerne.
17. mar 2020

Finansmarkeder ramt hårdt af Corona-virussen
Bliv klogere i videoen ovenfor, hvor CEO for PFA’s investeringsafdeling, Christian Lindstrøm Lage sætter ord på markedsudviklingen.