Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse mere om vores redegørelser fra Finanstilsynet

PFA er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.
Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Strandgade 29
1401 København K

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet her. 

PFA har fået påbud fra Finanstilsynet

PFA Pension har fået påbud fra Finanstilsynet om at tilpasse sine anmeldte priser for forsikringsdækningerne i PFA Plus, så de også dækker risikomargen.