Redegørelser fra Finanstilsynet

Redegørelser fra Finanstilsynet

PFA er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.
Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Hjemmeside: www.ftnet.dk
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet her.

Redegørelse om IT inspektion i PFA Pension i august 2017 - 26. april 2018

Indregning af bunden fondsreserve samt afslag på dispensation i henhold til artikel 84, stk. 5, i CRR

Godkendelse af erhvervelse af A-aktierne i Danmarks Skibskredit A/S

Redegørelse om inspektion i PFA Pension 13. juli 2016

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 i PFA Pension 21. april 2015

Redegørelse om inspektion i PFA Pension 25. marts 2014