Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse mere om vores redegørelser fra Finanstilsynet

PFA er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.
Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet her.