Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse mere om vores redegørelser fra Finanstilsynet

PFA er under tilsyn af Finanstilsynet og modtager inspektionsbesøg efter tilsynets bestemmelser.
Finanstilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Hjemmeside: www.finanstilsynet.dk
Telefon: 33 55 82 82
Mail: finanstilsynet@ftnet.dk

Eventuelle redegørelser eller bemærkninger fra tilsynets side som led i tilsynets virksomhed vil blive gengivet her. 

23. november 2022: PFA modtager påbud fra Finanstilsynet

Læs Finanstilsynets redegørelse her

26. august 2022: PFA modtager påbud fra Finanstilsynet

Læs Finanstilsynets redegørelse her

20. maj 2022: PFA modtager påbud fra Finanstilsynet efter inspektion

Læs Finanstilsynets redegørelse her