Forespørgsel med henblik på §41 og jobskifteoverførsel

OBS! Denne løsning er kun beregnet til forespørgsler med henblik på §41 overførsel. Generelle henvendelser kan sendes via vores kontaktområde.

Fuldmagten skal indeholde følgende for at være gyldig:

  • Kundens navn og CPR-nummer
  • Kundens underskrift (fysisk eller kvittering på NemID-underskrift)  
  • Information om, hvem fuldmagten er givet til
  • Datering som er maksimum tre måneder gammel (eller op til et år gammel, hvis I ved fremsendelse af fuldmagten oplyser os om, at den vedhæftede fuldmagt ikke er tilbagekaldt af kunden, og at originalen bliver opbevaret hos jer)
Din info
Kunde info
For at vi kan besvare din forespørgsel, skal du vedhæfte en gyldig fuldmagt