Derfor kan en ekstra indbetaling være en fordel for dig

Hvis din indkomst i 2016 overstiger grænsen for topskat (467.300 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag), kan du få en skattemæssig fordel ved at indbetale det resterende beløb på din pensionsopsparing.

At indbetale ekstra er relevant for dig, hvis du forventer, at udbetalingerne på din pensionsordning ved pensionstidspunktet ikke bliver større, end at de bliver beskattet med bundskat i stedet for topskat.

Vær opmærksom på:
  • Du kan maksimalt indbetale 52.400 kr. på en ratepension i 2016, hvis du skal have fuldt fradrag for indbetalingerne. Samtidig er der i år et loft på indbetaling til aldersopsparing på 28.900 kr.
  • Hvis du vælger at lave en ekstra indbetaling, sker det under samme vilkår som de almindelige indbetalinger til pension.

Ring til PFA Rådgivningscenter på 70 12 50 00, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

Afkast