Indbetal til din pension senest den 29/12.

Husk, at du kan spare i skat

Indbetal ekstra til pension og udnyt mulighederne for ekstra skattefradrag. Du kan herunder læse mere om de skattemæssige fordele og muligheder vedrørende skattefradrag. Ønsker du at indbetale ekstra til din pension, kan du på Mit PFA se, om du selv kan foretage indbetalingen.

Kan du ikke selv foretage indbetalingen på Mit PFA eller ønsker du at høre mere om dine muligheder, kan du ringe til vores rådgivningscenter på 70 12 50 00 indenfor vores normale åbningstider. Ring allerede i dag - eller senest den 29. december 2022, så guider vi dig.

Kort om fordelene ved at indbetale mere til pension

✔ Du kan spare penge i skat, når du indbetaler mere. Du får nemlig skattefradrag for dine indbetalinger til pension (dog ikke aldersopsparing)

✔ Skattefradraget fra en ekstra indbetaling kan give dig mulighed for at nedbringe eller helt undgå at betale topskat

✔ Afkast fra pension beskattes ofte lavere end afkast fra øvrige investeringer og indestående i bank

     

Hvad er din situation?

Jeg betaler topskat

Du kan få en skattemæssig fordel ved at indbetale ekstra til din pensionsopsparing. Det gælder, hvis du betaler topskat (552.500 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag).


Jeg har indbetalt mindre end 75.600 kr. til min pensionsopsparing

Du kan få en skattemæssig fordel ved at indbetale ekstra til din pensionsopsparing. Det gælder, hvis du samlet set har indbetalt mindre end 75.600 kr. inkl. ATP. på din rate- eller livspension i løbet af 2022.


Jeg har 5 år eller mindre til folkepensionsalderen

Du kan de sidste fem år inden din pensionsalder indbetale op til 54.200 kr. til aldersopsparing. Til forskel fra fx rate- og livspension bliver udbetalingen fra aldersopsparing ikke modregnet i folkepensionens tillægsbeløb. Det kan være en fordel at indbetale til aldersopsparingen, hvis du betaler bundskat, og dermed ikke har de samme fordele af pensionsfradraget, som dem der betaler topskat.

Du skal ikke betale skat af udbetalingen fra aldersopsparingen, og derfor kan du heller ikke få skattefradrag for indbetalingen. Den bliver trukket fra din skattepligtige indtægt, så vær opmærksom på, at du med indbetaling til aldersopsparing får mere til pension, men mindre til rådighed her og nu.

Se hvor meget du har indbetalt i 2022 på Mit PFA >     

Sådan gør du

På Mit PFA kan du se, om du selv kan foretage indbetalingen >

Kan du ikke selv foretage indbetalingen på Mit PFA, eller vil du høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.

Spørgsmål og svar

Hvad betyder det ekstra skattefradrag for mig?

I 2018 kom der et ekstra skattefradrag for indbetalinger til pension. Det indebærer, at alle kan få et ekstra skattefradrag på indbetalinger til en ratepension eller livsvarig pension på op til 75.600 kr. inkl. ATP årligt.

Hvor meget du får i fradrag, afhænger af din alder.

Har du mere end 15 år til folkepensionsalderen, er fradraget på 12 procent af indbetalingerne i 2022. Det vil give dig en skattelettelse på ca. 2.358 kr., hvis du indbetaler op til grænsen på 75.600 kr. om året.

Har du 15 år eller færre til folkepensionsalderen, kan du få et fradrag på 32 procent i 2022. Det vil give dig en skattelettelse på ca. 6.289 kr., hvis du indbetaler 75.600 kr. om året.

Vær opmærksom på, at maksbeløbene er i alt og ikke for hver pensionsopsparing, du har.


Hvad er omkostningerne, hvis jeg indbetaler ekstra til min pension?

Omkostningerne varierer fra ordning til ordning. De afhænger bl.a. af, om din ordning er i markedsrente eller gennemsnitsrente, og om du har en ordning med løbende indbetalinger eller en indbetalingsfri ordning (fripolice).

Hvis du vælger at lave en ekstra indbetaling, sker det under samme vilkår som de almindelige indbetalinger til pension.

Hvis du vil vide, hvad omkostningerne ved en ekstra indbetaling er for dig, så ring til os på 70 12 50 00.


Hvilke fradragsregler gælder, hvis jeg indbetaler ekstra til min pension?

Der gælder forskellige regler for fradrag, alt efter om du indbetaler privat, via din arbejdsgiver, eller om du er selvstændig.

Samtidig kan det være nødvendigt at tage hensyn til, hvor meget du allerede i år har indbetalt til din pensionsordning.

På Mit PFA kan du se hvor meget du har indbetalt i 2022.


Er der begrænsninger for, hvor meget jeg kan indbetale på min ordning?

Rent skattemæssigt er der nogle grænser for, hvor meget du må indbetale på de forskellige opsparingsformer, hvis du skal have fradrag for indbetalingerne.

Ratepension
Du må i 2022 indbetale 59.200 kr. på en ratepension eller ophørende livspension. Dette gælder uanset, om indbetalingerne sker privat eller via din arbejdsgiver.

Livsvarig livspension
Du kan i 2022 indbetale op til 54.500 kr. på din private livspension. Indbetaler du mere, vil fradraget blive lige fordelt fra i år og 10 år frem. Hvis indskuddet er mindre end 545.000 kr., kan indskuddet fratrækkes med opfyldningsfradraget (54.500 kr. i 2022) til indskuddet er opbrugt. Du bestemmer selv, hvordan du forskudsregistrerer dit indskud. Hvis du indbetaler ekstra på din livsvarige livspension via din arbejdsgiver, er der ingen begrænsning for, hvor meget du må indbetale.

Aldersopsparing
Beløbsgrænsen afhænger af, hvor mange år du har til din folkepensionsalder.

Hvis du har mere end fem år til din folkepensionsalder, kan du indbetale 5.500 kr. på din aldersopsparing.

Hvis du har 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du indbetale 54.200 kr. på din aldersopsparing.

 

Har du spørgsmål kan du ringe til PFA's rådgivningscenter på 70 12 50 00, hvor vores rådgivere sidder klar til at besvare spørgsmål om din pensionsordning mandag til torsdag mellem 8.00 og 16.30 og fredag 8.00 til 16.00. Du kan også skrive til os ved at logge på Mit PFA, hvor du kan sende os en sikker besked.