Udbetaling af pension 2017

Du kan se din udbetaling på Mit PFA efter nytår

Hvis din pensionsordning er i markedsrente, kan du se din pensionsudbetaling i 2017 på Mit PFA under Pensionsplan/Udbetalingsplan efter nytår. Din eventuelle andel af udlodningen vil være indregnet. Du kan se din andel af udlodningen på Mit PFA under Opsparing/Opsparingsoversigt (står som et overførselstillæg).

Hvis din pensionsordning er i gennemsnitsrente, vil din udbetaling være uændret.

Tilmeld PFA til din e-boks

Du vil i slutningen af december modtage et brev, som oplyser størrelsen på din udbetaling for 2017. Du vil få brevet væsentlig hurtigere, hvis du tilmelder PFA til din e-boks, så du slipper for at vente på, at brevet bliver bragt ud.