PFA Sundhedslinje

PFA Sundhedslinje er et sundhedstilbud, hvor du kan få telefonisk rådgivning, vejledning og støtte om problemstillinger fra din hverdag. Det kan både være problemstillinger fra dit arbejdsliv og dit privatliv, som fx omhandler trivsel, stress, personlige kriser, livsstilsændringer, alvorlig sygdom, dødsfald eller misbrug. Rådgiverne fra Sundhedslinjen har en sundhedsfaglig baggrund og kan hjælpe dig med at håndtere både fysiske, psykiske og sociale problemer – store som små. 

Du kan ringe til sundhedslinjen på 70 26 99 70 mandag til torsdag kl. 8.00-16.30 og fredag fra kl. 8.00 til 16.00.

PFA EarlyCare sikrer dig hurtig hjælp

Hvis du har en forsikring ved nedsat erhvervsevne i PFA, kan du få hjælp ved at ringe til PFA EarlyCare på 70 12 50 00, hvis du bliver helt eller delvist sygemeldt. Med PFA EarlyCare har du mulighed for at få hjælp og sparring af PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister om eksempelvis stress eller anden sygdom. PFA hjælper dig med at afdække din helbredsmæssige situation og vurderer, om en tidlig indsats vil hjælpe dig med at komme hurtigere tilbage. 

Læs mere om PFA EarlyCare

PFA Helbredssikring

Det er muligt at tilføje en PFA Helbredssikring til din øvrige forsikringspakke.

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for hurtig behandling, operation eller genoptræning, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Dine børn under 24 år vil også være omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Læs mere om PFA Helbredssikring

PFA Kritisk sygdom

PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der giver dig mulighed for at få udbetalt et skattefrit beløb, hvis du bliver ramt af en af de alvorlige sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Se hvilke diagnoser, der er omfattet af PFA Kritisk sygdom

Som udgangspunkt har du en dækning ved kritisk sygdom på 100.000 kr. som er vores minimumsdækning. Du har mulighed for at øge dækningen op 750.000 kr. Det er helt op til dig, hvad du bruger pengene til – du kan fx købe ekstra pleje eller behandling, tage på rekreation eller foretage ændringer i hjemmet.

Se din dækning ved kritisk sygdom på Mit PFA

Udvid din forsikring med børnedækning

Du har mulighed for at udvide din forsikring ved kritisk sygdom med en børnedækning, hvor du vil få udbetalt en skattefri engangsudbetaling, hvis dine børn under 24 år får stillet en af de dækningsberettigede diagnoser.

PFA Erhvervsevne

Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, så har du mulighed for at få udbetalt op til 80 procent af din dækningsgivende løn. Forsikringen oprettes som en kronedækning, og standarddækningen er 180.000 kr., og kan vælges fra 100.000 kr. til 600.000 kr. Den ønskede dækning må dog ikke udgøre mere end de nævnte 80 procent af din dækningsgivende løn.  

Din generelle erhvervsevne skal være nedsat til halvdelen eller derunder, og din indtjening skal være nedsat med minimum 50 procent for, at du kan få en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne.

Forsikringen bliver udbetalt løbende, og du kan tidligst få udbetaling når vi har vurderet, at din erhvervsevne har været nedsat i mindst 3 måneder, dette kalder vi for en karensperiode. Du kan få udbetaling, så længe der er dokumentation for, at din erhvervsevne er nedsat. Udbetalingerne stopper dog senest ved aftalte pensionsalder.

Alle udøvende fysioterapeuter har tilknyttet 2 års faginvaliditet.

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

Indbetalingssikring giver ekstra tryghed

Din forsikring ved nedsat erhvervsevne indeholder desuden indbetalingssikring, som sikrer, at din pensionsordning fortsætter, mens du får udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det betyder, at PFA Erhvervsevne, PFA Kritisk sygdom* og PFA Liv fortsætter, og PFA overtager også de aftalte indbetalinger til din opsparing, så der fortsat spares op til din pensionisttilværelse.

Der er som udgangspunkt tilknyttet indbetalingssikring på det obligatoriske og frivillige bidrag, og du har kan kun mulighed for, at fravælge indbetalingssikringen for den frivillige del. 

*i tilfælde af, at du har udvidet din dækning ved PFA Kritisk sygdom med børnedækning er det ikke muligt, at få indbetalingssikring på børnedækningen.

Udvid din forsikring med en engangsudbetaling

Du har mulighed for at købe en ekstra forsikring, som sikrer dig et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Du kan vælge en dækning på op til 500.000 kr.

PFA Liv

PFA Liv er en livsforsikring, der sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør, før du skal på pension. PFA Liv udbetales som udgangspunkt til dine nærmeste pårørende.
Læs mere om nærmeste pårørende

Udbetalingen er som udgangspunkt et skattefrit engangsbeløb på 500.000 kr. men du har mulighed for at ændre dækningen fra 100.000 kr. til 4.000.000 kr.

PFA anbefaler som udgangspunkt, at din udbetaling fra PFA Liv har et niveau, som sikrer, at din familie kan opretholde levestandarden i op til fire år, hvis livet skal gå videre uden dig.

Log på Mit PFA og få en anbefaling til, hvor stor din livsforsikring bør være 

Børnepension – ekstra sikring af dine børn

Din livsforsikring giver dig mulighed for at tilvælge en børnepension, som sikrer dine børn under 24 år en løbende udbetaling, hvis du dør, før du skal på pension. Udbetalingerne er personlig indkomst for børnene.

Du har mulighed for at lave en dækning på op til 50.000 kr. PFA anbefaler, at du vælger et niveau for udbetalingerne, som er inden for rammerne af dine børns frikort, så de undgår at skulle betale skat af udbetalingerne.