Få hjælp, hvis du bliver syg eller kommer til skade

Din gruppeforsikring indeholder en række forsikringer, som kan hjælpe dig, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

Har du fået en sygemelding på 14 dage eller mere?

Med PFA EarlyCare® har du mulighed for at få hjælp og sparring af PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister, hvis du får en sygemelding på 14 dage eller mere. PFA hjælper dig med at afdække din helbredsmæssige situation og vurderer, om en tidlig indsats vil hjælpe dig med at komme hurtigere tilbage.

Ring til PFA EarlyCare® på 70 80 75 05 og få sparring.

Har du behov for undersøgelse, behandling eller operation?

Hvis du har en PFA Helbredssikring, så kan du få hurtig hjælp, hvis du er syg, har smerter eller er kommet til skade. Start med at kontakte din egen læge, som kan vurdere dit behandlingsbehov og evt. henvise dig til undersøgelse, behandling eller operation.

Ring derefter til PFA Sundhedscenter på 70 24 50 01, som ofte vil kunne godkende undersøgelse og behandling med det samme over telefonen.

Er din erhvervsevne blevet nedsat?

Hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke og ikke længere kan arbejde, så har du mulighed for at få en udbetaling fra PFA Erhvervsevne. Det kræver, at din erhvervs- og indtjeningsevne er  nedsat i dækningsberettiget grad i minimum tre måneder. Forsikringen bliver udbetalt løbende, indtil du fylder 67 år, eller til din erhvervsevne forbedres. Hvis din folkepensionsalder er højere end 67 år, når du bliver syg, vil du få udbetaling, indtil du når denne folkepensionsalder.

Hvis din erhvervsevne bliver nedsat på grund af sygdom eller ulykke, kan du få råd og vejledning om dine muligheder hos PFA Sundhedscenter på 70 24 50 01.

Ekstra støtte hvis du bliver syg eller ramt af en ulykke

PFA Sundhedscenter er klar til at hjælpe og støtte dig, så din helbredsmæssige tilstand hurtigst muligt kan blive forbedret. Vi har fokus på at hjælpe dig med at blive i dit nuværende arbejde eller komme helt eller delvist tilbage til arbejdsmarkedet. Vi kan fx støtte dig i din kontakt med det offentlige, så du kan være sikker på, at du får alle relevante tilbud om behandling og genoptræning.

Er du blevet ramt af en kritisk sygdom?

Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom, så har du mulighed for at få et udbetalt et skattefrit engangsbeløb fra PFA Kritisk sygdom. Det kan give dig et økonomisk pusterum i en svær tid. Du kan få råd og vejledning samt anmelde din sygdom hos PFA Skadecenter på 70 80 73 94.