PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. Normalt er undersøgelse og behandling i gang inden for 2 - 10 hverdage.

 

Sådan bruger du din helbredssikring

Telefon1. Kontakt din læge
  

Du skal altid starte med at kontakte din egen læge for at få vurderet dine behandlingsbehov og eventuelt få en henvisning til behandling. Det sikrer, at du kommer til den rigtige forundersøgelse og/eller får den rigtige behandling.

Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning, hvis du har behov for behandling hos psykolog ved symptomer på stress eller behandling hos kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør.

Bliv ringet op2. Ring til PFA Sundhedscenter på
70 24 50 01  eller gå ind på Mit PFA

Når du har været hos din læge, skal du ringe til os for at få godkendt undersøgelsen og/eller behandlingen, som din læge har givet dig en henvisning eller anbefaling til. Du får som regel godkendelse med det samme.

Undersøgelse og behandling skal godkendes af PFA inden opstart. Du får desuden et brev med godkendelsen med posten eller i din e-Boks. Det gælder dog ikke psykologbehandling, hvor du bliver ringet op af psykologen for at aftale et tidspunkt.

Du kan også få godkendt din undersøgelse og/eller behandling ved at gå ind på mitpfa.dk.

Forsikring3. Kom i gang med undersøgelse og behandling

Vi anviser normalt til et behandlingssted inden for PFA's kvalitetssikrede netværk.

Ved behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut og diætist har du mulighed for selv at vælge behandler.

Vi afregner normalt direkte med behandlingsstedet, så du slipper for selv at skulle lægge penge ud.

Din dækning

Se, hvad PFA Helbredssikring dækker

Din Helbredssikring dækker bl.a.:
• Udgifter til forundersøgelser, behandlinger og efterkontrol på hospitaler, klinikker eller hos speciallæger
• Psykolog (behovsbestemt)
• Behandling hos en psykiater (op til 12 konsultationer)
• Kiropraktor, fysioterapeut og osteopat (behovsbestemt)
• Behandling for kroniske lidelser i bevægeapparatet (op til 12 konsultationer)
• Akupunktur og zoneterapi (op til 12 behandlinger samlet)
• Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler (op til 132.000 kr.)
• Behandling af ludomani (op til 3 måneder og maks. 60.000 kr. i alt)
• Genoptræning (op til 24 måneder)
• Rekreationsophold (op til 3 måneder)
• Medicin (op til 24 måneder)
• Diætist (op til 12 konsultationer ved BMI over 30 samt under 18)
• Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske (op til 3 måneder)
• Transport dog ikke i Grønland eller transport mellem Grønland og Danmark
• Mulighed for third opinion

Din Helbredssikring dækker bl.a. ikke:
• Kosmetiske operationer
• Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
• Behandling af barnløshed
• Akutbehandlinger (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)
• Behov for behandling skal være opstået i forsikringstiden

Læs mere om Helbredssikring på pfa.dk og på mitpfa.dk i dine pensionsvilkår, under afsnittet ”Særlige pensionsvilkår for PFA Helbredssikring”, hvor de detaljerede betingelser for din PFA Helbredsikring er beskrevet.

 

Få hurtig hjælp ved symptomer på stress

Du har mulighed for at få hurtig hjælp, hvis du oplever symptomer på stress. Jo hurtigere du kommer i behandling, des større sandsynlighed er der for, at omfanget bliver begrænset. Du behøver derfor ingen lægehenvisning, du skal blot kontakte PFA, så henviser vi dig til en erhvervsrettet psykolog med speciale i stress.

PFA Helbredssikring til din familie

Dine børn under 24 år er automatisk omfattet af din Helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Din ægtefælle/samlever og børn mellem 24 og 28 år kan også købe en PFA Helbredssikring til en fordelagtig pris. Helbredssikringen til dine børn over 24 år skal tegnes umiddelbart efter børnedækningen ophører, det vil sige, når barnet fylder 24 år. Helbredssikringerne til din familie betales én gang om året via Betalingsservice.

Du kan downloade tilmeldingsblanketten via nedenstående link eller få den tilsendt ved at ringe til PFA Rådgivningscenter 70 12 50 00

Du skal være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf, først bliver dækket 6 måneder efter oprettelsen af din partners Helbredssikring.

PFA Helbredssikring, når du går på pension

Du har mulighed for at fortsætte med PFA Helbredssikring, når du går på pension. Forsikringen skal købes umiddelbart efter, du er gået på pension, og din nuværende PFA Helbredssikring ophører. Forsikringen betales én gang om året via Betalingsservice og udløber, når du fylder 80 år.