PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring giver dig mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. Normalt er undersøgelse og behandling i gang inden for 5 - 10 hverdage.

Hvis du er omfattet af en overenskomst med HK eller har din pensionsordning i et andet selskab, har du mulighed for at købe en PFA Helbredssikring på samme attraktive vilkår.

 

 

Sådan bruger du din helbredssikring

Telefon1. Kontakt din læge
  

Du skal altid starte med at kontakte din egen læge for at få vurderet dine behandlingsbehov og eventuelt få en henvisning til behandling. Det sikrer, at du kommer til den rigtige forundersøgelse og/eller får den rigtige behandling.

Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning, hvis du har behov for behandling hos psykolog ved symptomer på stress eller behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør.

Bliv ringet op2. Ring til PFA Sundhedscenter på
70 24 50 01

Når du har været hos din læge, skal du ringe til os for at få godkendt undersøgelsen og/eller behandlingen, som din læge har givet dig en henvisning eller anbefaling* til. Du får som regel godkendelse med det samme.

Undersøgelse og behandling skal godkendes af PFA inden opstart. Du får desuden et brev med godkendelsen med posten eller i din e-Boks. Det gælder dog ikke psykologbehandling, hvor du bliver ringet op af psykologen for at aftale et tidspunkt.

Du kan også få godkendt din undersøgelse og/eller behandling ved at gå ind på mitpfa.dk.

Forsikring3. Kom i gang med undersøgelse og behandling

Vi anviser normalt til et behandlingssted inden for PFA's kvalitetssikrede netværk.

Ved behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut og diætist har du mulighed for selv at vælge behandler.

Vi afregner normalt direkte med behandlingsstedet, så du slipper for selv at skulle lægge penge ud.

Din dækning

Se, hvad PFA Helbredssikring dækker

Din Helbredssikring omfatter bl.a.:
• Udgifter til forundersøgelser, behandlinger og efterkontrol på hospitaler, klinikker eller hos speciallæger 
• Psykolog (behovsbestemt)
• Behandling hos en psykiater (op til 12 konsultationer)
• Kiropraktor og fysioterapeut (behovsbestemt)
• Akupunktur og zoneterapi (op til 12 behandlinger samlet)
• Behandling af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler (op til 132.000 kr.)
• Genoptræning (op til 24 måneder)
• Rekreationsophold (op til tre måneder)
• Medicin (op til 24 måneder)
• Diætist (op til 12 konsultationer ved BMI over 30 samt under 18)
• Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske (op til tre måneder)
• Transport
• Second opinion

Hvad dækkes ikke?
• Kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik PFA Helbredssikring
• Kosmetiske operationer  
• Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
• Behandling af barnløshed
• Akutbehandlinger (fx vagtlæge eller skadestuesituationer)
• Behov for behandling skal være opstået i forsikringstiden

Log på Mit PFA og se hvilke vilkår, der gælder for dig.

Dine børn har samme dækning som dig

Dine børn under 24 år er automatisk dækket af din helbredssikring, så de kan få den samme hurtige behandling. Det samme gælder din evt. samlevers hjemmeboende børn.

Læs mere om Helbredssikring på pfa.dk og på mitpfa.dk i dine pensionsvilkår, under afsnittet ”Særlige pensionsvilkår for PFA Helbredssikring”, hvor de detaljerede betingelser for din PFA Helbredsikring er beskrevet.

PFA Helbredssikring til din partner

Hvis du har en PFA Helbredssikring, vil du ofte have mulighed for at tilkøbe en Helbredssikring til din ægtefælle eller samlever. Din partners helbredssikring betales én gang om året via Betalingsservice.

Du kan kun tilkøbe Helbredssikring til ægtefælle eller samlever, hvis denne mulighed ligger i aftalen mellem din arbejdsgiver og PFA.