PFA Brug Livet Fonden donerer 50.000 kr. til Danske Hospitalsklovne

PFA Brug Livet Fondens bestyrelse har i dag besluttet at uddele en fondsdonation på 50.000 kr. til Danske Hospitalsklovne.

Sammen med donationen følger også et tilbud om produktion af en informationsvideo, som Danske Hospitalsklovne kan bruge på foreningens hjemmeside og andre steder, hvor det kan være relevant.

Formanden for PFA Brug Livet Fonden Svend Askær forklarer fondsdonationen med, at Danske Hospitalsklovne i den grad lever op til PFA-fondens formål, som er at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet.

”Danske Hospitalsklovne arbejder ud fra en grundide om, at humor, latter og smil fremmer helbredelse. Det falder helt i tråd med PFA Brug Livets Fondens formål. Derfor er jeg rigtig glad for dagens beslutning om at give netop denne forening en fondsdonation på 50.000,- samt en informationsvideo. Det er ganske enkelt en stor glæde at kunne få lov til at bakke dette arbejde op,” siger Svend Askær.

Fondsdonationen til Danske Hospitalsklovne bliver givet samtidig med, at PFA Brug Livet Fonden for femte år kårer årets hjertesager. Fonden har siden 2009 givet støtte til ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet. Valget er i år faldet på fem hjertesager, der tilsammen får 250.000 kroner.

De fem sager er:

  • Børnelungefonden: 100.000 kr.
  • Gigtramte Børns Forældreforening (GBF): 50.000 Kr.
  • Hjernebarnet: 50.000 Kr.
  • Strik og hækl til for tidligt fødte (Neonatalstrik): 25.000 kr.
  • Hjerneskadeforeningen: 25.000 kr.


Fakta om PFA Brug Livet Fonden
Fondens formål er at støtte ildsjæle, der hjælper andre til at bruge livet
Fonden blev etableret i 2009 med en fondskapital på 3 mio. kr. De første donationer gik til Girltalk.dk, Servicehunde for Handicappede, Danske Hospitalsklovne og TUBA
Fonden uddeler i år 250.000 kr. til hjernesager

Hjertesagerne indstilles på hjemmesiden bruglivetfonden.dk, hvor der også stemmes om hvilke hjertesager, der bør støttes. Samtidig bliver der gjort opmærksom på fonden og hjertesagerne på Facebook. De 15 sager med størst opbakning indstilles til bestyrelsen, som fordeler støtten til en eller flere sager

Bestyrelsen består af formand for Lederne Svend Askær (bestyrelsesformand), professor Bjørn Nørgaard, tidligere formand for Teknisk Landsforbund Gita Grüning og koncernchef for PFA Pension Henrik Heideby.

Læs mere om PFA Brug Livet Fonden og de fem hjertesager, der i år er blevet støttet: