Erhvervsankenævnet fastholder Finanstilsynets påbud mod PFA Pension

Erhvervsankenævnet stadfæster Finanstilsynets påbud til PFA fra juni 2013 om ikke at bruge kollektive særlige bonushensættelser til dækning af kommercielle rabatter til nye og eksisterende kunder.

”Vi har nu fået ankenævnets vurdering af sagen og det grundlag, som påbuddet blev truffet på. Vi tager afgørelsen til efterretning,” siger konstitueret CEO Jon Johnsen og understreger, at afgørelsen ikke vil få effekt på PFA’s forretning og kunder.

Afgørelsen har primært regnskabsmæssig betydning for PFA og handler om, hvilke basiskapitalelementer, der kan tages i brug, når PFA fastsætter en pris på en pensionsordning. PFA har i regnskabet for 2013 allerede efterlevet påbuddet.

”PFA har allerede fra årsregnskabet 2013 indrettet vores fremtidige forretning, så hverken eksisterende eller kommende kunder vil kunne mærke nogen forskel. PFA har en unik forretningsmodel, hvor værdiskabelsen går til kunderne. Dette kombineret med, at vi er et økonomisk meget stærkt selskab, som gennem en årrække har leveret et af markedets bedste afkast og samtidig har et lavt omkostningsniveau, stiller PFA stærkt i markedet. Det ændrer denne afgørelse ikke på,” fortæller Jon Johnsen.

Han forklarer, at PFA samtidig fortsat vil være i stand til at tilbyde eksisterende og kommende kunder vilkår, der er konkurrencedygtige i markedet, og at alle eksisterende aftaler vil blive overholdt.

”PFA vil fortsat kunne tilbyde løsninger, der er særdeles konkurrencedygtige, så vi forventer, at vi fortsætter med at udbygge vores førerposition i markedet. Jeg er ikke i tvivl om, at den kommende tid vil vise, at PFA fortsat evner at fastholde de mange eksisterende kunder og også vil kunne tiltrække nye kunder på samme måde, som vi har gjort det de seneste år,” siger Jon Johnsen.

For yderligere information kontakt direktør Morten Jeppesen, Koncernkommunikation & Public Affairs, mobil 21 57 83 66.


Spørgsmål & Svar:

 

Hvad er KundeKapital?

KundeKapital er den løsning, der gør det muligt for PFA at sende størst mulig del af overskuddet videre til kunderne. Kunderne kan placere 5 pct. af deres indbetaling til opsparingen i KundeKapital, som siden 2003 har givet en gennemsnitlig forrentning på 20 pct. om året.

Ligesom andre investeringer er opsparing i KundeKapital behæftet med risiko. Hvis PFA kommer ud for tab, så skal PFA KundeKapital være med til at dække tabet.

Har PFA brugt gamle kunders penge til at give rabatter til nye?

Nej, såvel eksisterende som nye kunder får glæde af kundekapital. Og begge grupper får rabatter. Det er sådan, at 9 ud af 10 af de kunder, der får rabat, er eksisterende kunder. Afgørelsen siger, hvordan de såkaldte rabatter kan finansieres og fra hvilken del af basiskapitalen.

Er PFA fortsat konkurrencedygtige, nu hvor PFA skal følge påbuddet?

Ja. Afgørelsen ændrer ikke på, at PFA skaber attraktive afkast til kunderne, har lave omkostninger og at PFA via KundeKapital sikrer kunderne størst mulig del i overskuddet. Det vil PFA fortsætte med, og derfor regner PFA ikke med at få svært ved at fastholde eksisterende og tiltrække nye kunder i fremtiden.

Får nogle kunder mere i forrentning på KundeKapital end andre?

Nej, alle kunder med KundeKapital får præcis den samme forrentning på deres individuelle KundeKapital. Sådan vil det også være fremover. Bestyrelsen i PFA har besluttet, at Individuel KundeKapital i 2014 skal forrentes med 20 pct.

Hvorfor er der kunder, som ikke har KundeKapital?

KundeKapital har været en integreret del af langt de fleste virksomhedsaftaler, PFA har indgået siden indførslen. Derfor har langt de fleste kunder i dag KundeKapital. Der er helt frivilligt, om man som kunde vil have KundeKapital, da den kan fravælges både på virksomheds- og på enkeltkundeniveau.

Ifølge lovgivningen er det ikke muligt at indføre KundeKapital for kunder, der ikke længere indbetaler til PFA. Derfor har kunder, som modtager pension, eller som har en indbetalingsfri pensionsordning, ikke mulighed for at få KundeKapital, hvis de ikke havde det inden indbetalingen stoppede.