PFA’s afkast blev på 46,1 mia. kr. i 2014

PFA Pension har i 2014 slået tidligere rekorder og leverer et samlet afkast til kunderne på 46,1 mia. kr. Konstitueret CEO Jon Johnsen glæder sig på kundernes vegne over det imponerende afkast.

”Det er et rigtigt flot investeringsresultat, vi har leveret i 2014. PFA er sat i verden for at skabe mest mulig værdi til vores kunder og dermed sikre dem en økonomisk god alderdom, og derfor er det selvfølgelig glædeligt, at det i det forgangne år er lykkedes bedre end nogensinde før”, siger Jon Johnsen.

Med rekordafkastet for 2014 er PFA det eneste pensionsselskab i Danmark, der har leveret positive investeringsafkast 13 år i træk.

”Det solide afkast til kunderne i 2014 er skabt indenfor alle vores forskellige pensionsprodukter,” forklarer Anders Damgaard, koncerndirektør med ansvar for investering og risikostyring.

”Vi har haft et år med faldende renter og stigende aktier på de fleste markeder, så for de fleste investorer blev det et rigtigt positivt år både for aktier, obligationer. I PFA har vi ramt plet på vores allokering indenfor lande, segmenter og aktivklasser, hvilket gør, at vi er kommet ud blandt de bedste i markedet. Det er vi selvfølgelig glade for og stolte over at kunne give videre til vores kunder,” siger Anders Damgaard, der tiltrådte en måned før årsskiftet i PFA. Han er derfor ikke sen til at dele roserne videre.

”Jeg startede selv i PFA 1. december og har således kun været med til ganske få beslutninger i 2014.  Derfor kan jeg godt give vores investeringsteam i PFA en kæmpe ros. Det høje afkast er efter min vurdering et godt eksempel på, at heldet ofte følger den dygtige,” siger Anders Damgaard.

22,8 pct. på danske aktier i 2014

Han forklarer, at det høje afkast er nået ved, at PFA har set rigtigt i forhold til investeringsstrategien på en række fronter. Bl.a. har PFA placeret store investeringer i det danske aktiemarked, som har været et af de bedst præsterende i 2014 på globalt plan.

PFA har opnået et afkast på hele 22,8 pct. på danske aktier. Ved udgangen af 2014 havde PFA danske aktier for omkring 15 mia. kr.

”De største danske virksomheder har haft et imponerende år, hvilket har givet store gevinster på det danske aktiemarked. F.eks. har Novo Nordisk, alene givet et afkast på hele 33 pct. i 2014,” fortæller Anders Damgaard.

PFA’s store obligationsportefølje har også givet høje afkast. Særligt europæiske statsobligationer og såkaldte investment grade erhvervsobligationer har givet afkast på 16 pct. Afkastene er delvist skabt ved årets rentefald, men også i høj grad af et rutineret investeringsteam, der er ’let på tå’- med en aktiv og opportunistisk tilgang til investeringer, som koncerndirektøren formulerer det. 

Derudover har PFA haft succes med alternative investeringer i det forgangne år. I 2014 gav alternative investeringer samlet set et afkast på 27,2 pct., hvilket er over afkastet på de fleste aktiemarkeder. Anders Damgaard vurderer, at der fortsat vil være muligheder for at finde flere gode alternative investeringer i 2015.

”Det lave renteniveau gør generelt alternative investeringer interessante for investorer som os med en lang investeringshorisont. Derfor vil det igen i år være et fokusområde i PFA,” siger han.
Også på ejendomsinvesteringerne har PFA sikret sig et godt afkast i 2014. I alt blev afkastet her på 1,7 mia. kr. Dermed kom afkastet op på hele 8,7 pct. i 2014.

Værd at overveje markedsrente

PFA’s kunder med de såkaldte markedsrenteprodukter vil kunne se afkastet direkte på deres depot, mens kunderne med ydelsesgarantier ud over deres depotrente vil få en markant tilgang til de såkaldte kollektive reserver, og dermed en endnu bedre dækning for deres ydelsesgarantier.

For kunder med markedsrente har afkastet for 2014 været på mellem 9,0 pct. og 12,8 pct. I den profil, som kunderne typisk vælger, PFA Plus Profil C, svarende til middel risiko, lå afkastet på 9,9-11,8 pct. før skat, afhængig af hvor tæt kunden er på pensionering.

Kunderne i gennemsnitsrente har især nydt godt af den meget lempelige pengepolitik i verdens største centralbanker. Det har sendt renterne i bund, hvilket har bidraget til tocifrede afkast. Afkastet på den såkaldte afdækningsportefølje, der skal afdække kundernes ydelsesgarantier udgør 17,6 mia. kr. Dette afkast modsvares dog af markedsværdistigninger på hensættelserne til de fremtidige ydelser. 

Forskellen på markeds- og gennemsnitsrente er dermed, at kunder i gennemsnitsrente ikke umiddelbart kan se de flotte afkast direkte på deres opsparinger. Her bliver der tilskrevet en depotrente på 2 pct., men de solide afkast ryger ind i kundernes fælleskasse og er med til at sikre, at PFA kan leve op til de ydelsesgarantier, der er givet.

”Vi kan sammen med vores kunder glæde os over gode afkast i år, og selvom vi har haft et super 2014, så er det også vigtigt at huske på, at det vigtigste for at opnå en god pensionsopsparing, er fortsat høje afkast på lang sigt,” siger Anders Damgaard.

Han benytter i den sammenhæng lejligheden til at opfordre kunderne til at overveje at flytte fra gennemsnitsrente til markedsrente, hvis de har mulighed for det.

”Fremadrettet vurderer vi, at potentialet for afkast på obligationer er begrænset. Renterne er simpelthen så historisk lave, at det er svært at hente meget mere. Derfor er det et oplagt tidspunkt at overveje et skifte til markedsrente, hvor vi har bedre mulighed for at udnytte tendenserne i markedet til glæde for den enkelte kunde,” siger Anders Damgaard og tilføjer, at PFA som det eneste pensionsselskab siden 2009 har givet kunder, der er flyttet fra gennemsnitsrente til markedsrente, deres andel af de kollektive reserver med i et såkaldt overførselstillæg.