Markedskommentar: Kineserne fyrer nytårsraket ind på pengemarkederne

Den kinesiske nationalbank vil skubbe gang i den kinesiske økonomi ved at sænke kravene til bankernes reserver. Dermed kan bankerne låne flere penge ud, hvilket kan gavne den trængte vækst i det store land.

 I går meddelte den kinesiske nationalbank, Peoples Bank of China, at den vil pumpe flere penge ud i den kinesiske økonomi ved at sænke kravene til bankernes reserver. Det skal stimulere den faldende kinesiske vækst og formentlig bidrage til at svække den kinesiske valuta over for dollaren.

”Når kineserne sænker reservekravene betyder det i virkeligheden, at de øger bankernes mulighed for at låne ud, så de kan pumpe flere penge ud i økonomien. På den måde bruger de pengepolitikken til at sætte gang i væksten. Det burde være noget, som er positivt for risikofyldte aktiver som aktier og kreditobligationer på længere sigt,” siger chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen.

Kineserne fyrer altså en tidlig nytårsraket af og følger i kølvandet på en lang række af store økonomier, som også har lempet pengepolitikken. Det kinesiske nytår bliver fejret den 19. februar.  

Rent teknisk foregår det ved, at bankernes mulighed for indlån øges, hvilket gør dem i stand til at låne flere penge ud. Det kan understøtte økonomien, og allerede torsdag morgen dansk tid steg aktieindekset i Hong Kong med op til 1,5 pct. Stigningen var dog kun midlertidig, og aktierne faldt herefter en smule.

”Det er et eksempel på, at kineserne gradvist stimulerer deres økonomi i øjeblikket. Landet er nu på bagsiden af en lang optur, hvor økonomien og udlån er vokset for hurtigt. For at undgå, at opbremsningen bliver for hård, kommer de med små målrettede lempelser. I november sænkede de renten, og nu sænker de altså reservekravene. Det kan være med til at understøtte den kinesiske vækst, herunder det trængte boligmarked,” forklarer chefstrategen. 

Henrik Henriksen pointerer samtidig, at kineserne tager et skridt af gangen, fordi de ikke er interesseret i at lempe for meget på én gang af frygt for, at det kan skabe en økonomisk bobbel. Af samme årsag vil vi kunne forvente flere pengepolitiske lempelser fra Kina, vurderer Henrik Henriksen.

Lempelserne kommer i halen på en lang række pengepolitiske lempelser i Indien, Australien, Tyrkiet, Schweiz, Danmark og selvfølgelig ECB, der lavede det meget omtalte QE – kvantitative pengepolitiske lempelser – den 22. januar.

”Det ser ud som om, at det foretrukne økonomiske virkemiddel er pengepolitiske lempelser. Det er en tendens overalt i verden, selv om den globale vækst er stabil og ser lidt bedre ud end for tre til seks måneder siden,” siger Henrik Henriksen.

For USA kan det dog blive dyrt, at Kina følger mange andre store økonomier og lemper pengepolitikken.

”Det helt store spørgsmål er nu, om der også er et stemningsskifte på vej i den amerikanske centralbank (Fed). Det svækker Fed’s mulighed for at hæve renten, når centralbankerne i resten af verden lemper pengepolitikken. Dollarkursen er steget kraftigt, og det vil lægge en dæmper på væksten i USA. Det bliver afgørende at se, hvad Fed’s reaktion bliver. Jeg tror, de vil se tiden an på de kommende møder, og det er sandsynligt, at Fed kommer til at udskyde den første renteforhøjelse,” siger Henrik Henriksen.

I forhold til de fleste andre lande har Kina stadig mange pengepolitiske redskaber i værktøjskassen, hvis der bliver nødvendigt.

”Få andre økonomier har de pengepolitiske muligheder som Kina har. De kan sænke renterne, sænke reservekravene, og ultimativt lave QE – kvantitative lempelser, hvor nationalbanken opkøber obligationer,” slutter Henrik Henriksen.