Markedskommentar: Gyldent scenarie for europæiske aktier

Et regimeskifte kan være under opsejling for investorerne på de europæiske aktiemarkeder. Mens den lempelige pengepolitik betyder, at Euroen falder i forhold til dollaren, så er erhvervstilliden på vej op. De to ting sat sammen har tidligere varslet høje afkast for europæiske aktier.

Det fortæller chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen.

”Kombinationen af de to tendenser har historisk set løftet indtjeningen i de europæiske virksomheder med mere end 20 pct. Det lover derfor rigtig godt for de europæiske aktiemarkeder i det kommende år,” siger Henrik Henriksen.

IFO indekset, der måler omkring 7000 tyske virksomheders tillid til erhvervsklimaet, er i en opadgående kurve, og steg senest en smule i dag til 106,8 fra 106,7 måneden før. Samtidig har den lempelige europæiske pengepolitik medvirket til, at Euroen er faldet mere end 10 pct. i forhold til dollaren siden maj 2014.

”Det betyder at de europæiske virksomheder oplever en væsentligt styrket konkurrencekraft kombineret med stigende aktivitet. Vi har set det her scenarie fem gange tidligere siden 1987, og i fire af tilfældene har det været lig med aktiestigninger på helt op til 39 pct. i perioden efter faldet i Euroen,” fortæller Henrik Henriksen.

Derfor mener chefstrategen også, at det er en god idé at satse på europæiske aktier. Han minder dog om, at der stadig er flere faremomenter, for det europæiske marked, som man bør være opmærksom på.

”Der er fortsat mange usikkerheder, og det skal man holde sig for øje. Opsvinget i Europa et stadig ujævnt og svagt i flere lande, hvor man kæmper med høj gæld og svag efterspørgsel. Spørgsmålet om Grækenlands videre skæbne i eurosamarbejdet er uafklaret, og situationen i Ukraine er stadig højspændt. Derfor ser vi også, at erhvervstilliden i Tyskland her i februar ikke stiger så meget, som man kunne have forventet,” siger Henrik Henriksen.