PFA: Sunde medarbejdere arbejder bedst

En dugfrisk undersøgelse blandt 4000 danskere viser en markant sammenhæng mellem danskernes sundhed og effektivitet på arbejdspladsen. Hele 72 pct. af dem, som får vurderingen ’sund’ i undersøgelsen har en ’meget høj’ arbejdsevne, mens kun 45 pct. af de usunde mener, at deres evne til at varetage arbejdet er ’meget høj’.

Det er pensionsselskabet PFA Pension, der står bag undersøgelsen. Selskabet har spurgt medarbejdere blandt 33 virksomheder herhjemme, der er kunder hos PFA.

”Vores nye tal viser, at medarbejderne bliver mere effektive og bedre til at løse deres opgaver, hvis de spiser sundt, dyrker motion og har overskud i hverdagen. Derfor er der meget at hente for medarbejdere og virksomheder, hvis medarbejderne har en sund livsstil,” siger Peter Hermann, der er direktør for Forebyggelse & Sundhed i PFA Pension.

Både hurtigere og bedre

PFA’s undersøgelse viser også, at sunde medarbejdere er langt mere effektive. Hele 97 pct. af dem, der får bedømmelsen ’sund’ eller ’meget sund’, vurderer deres produktivitet til at være ’høj’ eller ’meget høj’. Blandt dem, der lever usundt, vurderer 17 pct. derimod, at de har en lav eller moderat produktivitet.

PFA’s undersøgelse er en såkaldt sundhedsscreening, som er foretaget med spørgeskemaundersøgelser på nettet blandt pensionskunderne. Der er spurgt ind til kost, motion, rygning, alkohol, søvn og deltagernes fysiske og psykiske velbefindende. På basis af de videnskabeligt udarbejdede spørgsmål bliver medarbejderne tildelt et såkaldt ’Sundhedstal’, som viser, hvor sunde de er. Tallet går fra 1-100 (hvor 100 er bedst). Derefter er deltagerne inddelt i kategorierne ’sund’, ’mindre sund’ eller ’usund’.

”Det gennemsnitlige Sundhedstal blandt de undersøgte medarbejdere hos PFA’s virksomhedskunder er 75, og det er faktisk ret pænt. PFA anbefaler nemlig et Sundhedstal på 70 eller højere,” siger Peter Hermann og tilføjer:

”Medarbejderne i undersøgelsen er altså samlet relativt sunde, men der er stadig meget at tage fat på. Undersøgelsen viser, at 70 pct. af deltagerne ikke lever op til anbefalingerne om daglig fysisk aktivitet, 30 pct. angiver, at de har søvnproblemer og 35 pct. er overvægtige.”

Tallene er repræsentative for PFA’s kunder, som udgør en forholdsvis stor del af den erhvervsaktive befolkning.
 
”PFA har en forholdsvis bredt sammensat kundegruppe, der spænder lige fra bioanalytikere til selvstændige cykelmekanikere. Når det er sagt, er PFA’s cirka én million kunder kendetegnet ved, at der er en overvægt af funktionærer, som fortrinsvist har stillesiddende arbejde,” siger Peter Hermann.
 

PFA’s sundhedsscreening sammenholdt med nationale tal

• 16 % af kunderne i PFA’s undersøgelse ryger. Landsgennemsnittet i Den Nationale Sundhedsprofil er på 20 %.
• 12 % drikker mere end anbefalingerne. Landsgennemsnittet er på 24 %.
• 53 % angiver, at de har smerter i bevægeapparatet. Landsgennemsnittet er på 51 %.
• 30 % af PFA’s pensionskunder lever op til anbefalingerne om daglig fysisk aktivitet. Der er ikke sammenlignelige tal fra Den Nationale Sundhedsprofil. 
• 42 % af PFA’s kunder bruger mere end 30 minutter om dagen på fysisk aktivitet. Det nationale tal er 35 %.
• 30 % af PFA kunder i undersøgelsen har søvnproblemer. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil angiver 36 % for den samlede befolkning.
• 35 % af kunderne i PFA’s undersøgelse er moderat overvægtige og 11 % er svært overvægtige. På landsplan er 35 % moderat overvægtige og 13 % svært overvægtige.