Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter bliver en del af PFA

Det bliver PFA Pension, der overtager Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter. Pensionskassen har siden 2013 undersøgt mulighederne for at flytte medlemmernes pensionsordninger over i et andet og større selskab. Valget er nu faldet på PFA, der dermed kan byde velkommen til omkring 2000 nye pensionskunder.

”Vi har efter grundige overvejelser valgt PFA som fremtidig pensionsleverandør for vores medlemmer. Vi har haft en meget positiv dialog med PFA, og vi er overbeviste om, at kundernes opsparinger vil være i trygge hænder hos PFA,” siger Jesper Gulev Larsen, formand for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter.

Overdragelsen til PFA blev endelig besluttet på Pensionskassens generalforsamling i december, hvor et overvældende flertal stemte for at flytte pensionsordningerne til PFA. Pensionskassens medlemmer tager opsparinger for samlet 1,5 mia. kr. med over i PFA, mens indbetalingerne til pensionsordningerne årligt beløber sig til omkring 65 mio. kr.

I PFA Pension glæder koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen sig over at kunne byde de nye kunder velkommen.

”Det er en stor tillidserklæring vi har fået af Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter. Vi er glade for, at man har valgt os til at varetage deres pensionsordninger fremover, og vi vil gøre alt for at leve op til den tillid, de har vist os ved fortsat at levere et af markedets bedste pensionsprodukter,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Jesper Gulev Larsen forklarer, at pensionskassen har valgt at flytte ordningerne til PFA for at sikre kunderne det bedst mulige pensionsprodukt fremover.

”Vi ønsker naturligvis, at vores medlemmer også fremadrettet skal kunne få et godt afkast og en god service til lave omkostninger. Men som Danmarks mindste pensionskasse kan vi i længden ikke leve op til medlemmernes helt naturlige forventninger til deres pensionsleverandør. Derfor mener vi, at det til kundernes klare fordel at flytte ordningerne til PFA,” siger han.

Formanden understreger at Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter på ingen måde har været tvunget til at indgå et fornuftsægteskab med PFA Pension. Men i takt med at kravene fra myndighederne til pensionskasserne vokser, bliver det ifølge Jesper Gulev Larsen svært for de små pensionskasser at levere et konkurrencedygtigt produkt.

”I dag er kravene til pensionskassernes sikkerhed og professionalisme meget store. Vi er blevet sårbare overfor nye fordyrende tiltag fra myndighederne som f.eks. tilretning af vores edb-systemer eller professionalisering af vores bestyrelse.  Derfor synes vi, at det er det rette at gøre nu, hvor vi kunne få den mest fordelagtige aftale frem for om f.eks. 5 år, når andre pensionskasser får samme tanker. Så for os er det et spørgsmål om rettidig omhu,” forklarer Jesper Gulev Larsen.

Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter bliver i PFA samlet under en paraply sammen med PFA’s eksisterende kunder indenfor lægemiddelområdet; Pharmadanmark, Apotekerforeningen og Pharmakon.

”Ved at give ensartede vilkår til denne samlede gruppe, kunne vi tilbyde nogle meget attraktive storkundevilkår til alle under paraplyen. Det har været vigtigt for, at vi har kunnet lave en rigtig god aftale for alle parter,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Med overgangen til PFA skifter medlemmerne i Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter samtidig fra deres nuværende produkt til PFA’s markedsrenteprodukt, PFA Plus.

”Ønsket fra os selv og vores medlemmer var en mere smidig og moderne ordning, der løbende kan tilpasses den enkelte. Det har vi fået i aftalen med PFA. Og på langt sigt er det ikke i sig selv grund til at tro, at forrentningen i en markedsrenteordning vil være ringere end i en gennemsnitsrenteordning. Tværtimod,” siger Jesper Gulev Larsen.

I PFA Pension forventer koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen at kunne honorere apotekerne og farmaceuternes forventninger til deres kommende pensionsordning.

”Vi forventer fremadrettet, at det samlede afkast på sigt bliver højere ved markedsrente end ved gennemsnitsrente. I markedsrente kan vi investere mere frit, end vi kan i de nuværende produkter, og det giver os mulighed for at kunne lave et større afkast til de af vores kunder, der har valgt det produkt,” siger Lars Ellehave-Andersen.