Markedskommentar: Sløje amerikanske regnskaber i sigte

De største amerikanske virksomheder går en udfordrende tid i møde her ved indgangen til den amerikanske regnskabssæson. En stærk dollarkurs og en svag energisektor trækker indtjeningen ned, og det vil gå ud over aktiekurserne.

Det vurderer chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen.

”Væksten ser igen ud til at skuffe i første kvartal, som det har været tilfældet hvert eneste år siden finanskrisen. Der er en række midlertidige faktorer, som trækker væksten ned, men den stærke dollar er en mere permanent vækstdæmper, og det påvirker indtjeningen negativt i  de amerikanske selskaber,” siger Henrik Henriksen.

46 pct. af omsætningen i de største amerikanske selskaber i S&P 500 aktieindekset sker uden for USA. Derfor koster det dem dyrt, når den udenlandske valuta bliver mindre værd i forhold til dollaren. De største problemer finder man dog i den amerikanske energisektor, der er hårdt ramt af olieprisen.

”Indtjeningen i energisektoren ventes at falde med godt 50 pct. i 2015 som følge af den lave oliepris. Og selvom det er et problem, der isoleret set kun rammer den ene sektor, så påvirker den negative udvikling i energisektoren selskabernes investeringer, hvilket så spreder sig til en række underleverandører,” siger chefstrategen.

Problemerne for de amerikanske selskaber smitter af på aktiekurserne, hvor Henrik Henriksen ikke forventer sig det store af markedet. Derfor har PFA valgt at undervægte sine investeringer i amerikanske aktier.

”Vi undervægter amerikanske aktier i vore porteføljer, fordi aktierne efterhånden er blevet forholdsvis dyre. Amerikanske aktier har da også bevæget sig mest sidelæns de seneste fem måneder, hvor de fleste andre markeder er steget kraftigt,” siger han.

Hvis den kedelige udvikling på det amerikanske marked skal vendes, kan det bl.a. komme fra en nedjustering af planerne om at stramme pengepolitikken fra Den Amerikanske Centralbank (Fed).

”Nøglen til en mere positiv udvikling kan være en mere venligsindet centralbank, som udskyder den første renteforhøjelse til der er mere sikre tegn på, at økonomien kan bære den, samt at der kommer tegn på, at indtjeningsestimaterne ikke skal sænkes yderligere, fordi den økonomiske vækst gør comeback efter endnu en hård vinter,” siger Henrik Henriksen.