PFA Koncernen Årsrapport 2014

Af PFA Koncernens årsrapport fremgår, at afkastet til kunderne blev på 46,1 mia. kr. PFA lykkedes i 2014 med at anlægge den rigtige investeringsstrategi på en række centrale områder.

Der var pæne afkast i de fleste aktivklasser, men særligt i det danske aktiemarked, hvor PFA har mange aktier. Her fik PFA et samlet afkast på 20,9 pct.

Samlet set indbetalte PFA’s kunder over 25 mia. kr. i 2014. PFA har sænket omkostningsniveauet pr. kunde med 9 pct. i 2014 og udnytter dermed skalafordelene til at sikre en stærk værdiskabelse til kunderne.

Årets resultat før skat blev 1.216 mio. kr. mod 359 mio. kr. i 2013. Efter skat og fradrag for minoritetsinteressernes andel udgjorde årets resultat 588 mio. kr. mod 215 mio. kr. året før.

Kapitalgrundlaget steg fra 24,3 mia.kr. ultimo 2013 til 29,0 mia.kr. ultimo 2014.

PFA-koncernen havde bogførte aktiver for i alt 552 mia. kr. ved udgangen af 2014. Det er en markant stigning i forhold til årsregnskabet for 2013, der skyldes, at PFA-koncernen med virkning fra årsregnskab 2014 konsoliderer The Midgard Fixed Income Fund Ltd., jf. IFRS 10 Consolidated Financial Statements. IFRS 10 trådte i kraft 1. januar 2014. Sammenligningstal for 2013 er tilrettet i årsrapporten for 2014.

Udvalgte hoved- og nøgletal - PFA-koncernen (mia. kr.)20142013
Indbetalinger i alt25,325,9
Heraf løbende indbetalinger17,216,1
Investeringsafkast i alt før PAL46,12,4
Investeringsafkast, markedsrente, før PAL10,0%9,6%
Investeringsafkast, gennemsnitsrente, før PAL15,3%-0,9%
Forsikringsmæssige driftsomkostninger, mio. kr.860926
Resultat før skat, mio. kr.1.216359
Aktiver i alt*552554
KundeKapital24,520,7
Basiskapital29,024,3
Kapitalkrav baseret på det traditionelle solvenskrav (Solvens I)10,410,1
Solvensdækning (Solvens I)278%240%
Bonusgrad4,9%4,9%
KundeKapitalgrad14,9%10,8%

* Midgard indgår i overensstemmelse med IFRS 10 Consolidated Financial Statements, som er trådt i kraft 1. januar 2014 i konsolideringen i PFA-koncernen. Sammenligningstal for 2013 er tilrettet. Effekten er en forhøjelse af balancen i niveauet 110 mia. kr. i 2014 og 136 mia. kr. i 2013.