PFA portefølje administration A/S og PFA kapitalforvaltning fusionerer

PFA Holding har besluttet at fusionere de to datterselskaber PFA Portefølje Administration A/S og PFA Kapitalforvaltning, fondsmæglerselskab A/S. I forbindelse med fusionen ændrer det fortsættende selskab navn til PFA Asset Management A/S.

Fusionen vil blive gennemført efter modtagelse af Finanstilsynets tilladelse, forventeligt i september 2014, og have regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2014.

Fusionen sker som følge af, at støt stigende regulering og rapportering til myndighederne har gjort en forenkling af selskabsstrukturen helt oplagt.

Udgangspunktet for det fortsættende selskab er, at alle ansatte fortsætter, hvilket vil styrke specielt de områder, hvor der pt. er overlap som compliance, risikostyring og administration.

Direktionen for det fortsættende selskab vil bestå af Poul Kobberup og Jesper Langmack.