PFA-Kunder får ekstra 552 mio. til deling

Tusindvis af kunder i landets største kommercielle pensionsselskab PFA kan i disse dage glæde sig over, at de får yderligere 552 mio. kr. til deling. Pengene er den ekstraforrentning, som PFA tilskriver de kunder, der har placeret en del af deres opsparing i pensionsselskabets særlige KundeKapital.

”I forvejen har disse kunder fået en forrentning på 10 pct. af den del af deres opsparing, der er placeret i KundeKapital. Men da PFA’s bestyrelse har besluttet, at KundeKapital skal forrentes med 20 pct. i 2013, så tilskriver vi nu yderligere 10 pct. Hvilket svarer til 552 mio. kr.,” forklarer PFA’s pressedirektør Morten Jeppesen.

Typisk har PFA’s kunder mulighed for at indbetale op til fem pct. af deres pensionsopsparing til den særlige KundeKapital. Det er penge, som PFA’s kunder rent teknisk lader indgå i pensionsselskabets basiskapital og kunderne er på den måde med til at understøtte PFA’s finansielle styrke. Og som tak for den tillid har PFA de seneste tre år kvitteret med at forrente de penge, kunderne har placeret i KundeKapital med 20 pct.

”Det er et helt unikt system, som er et af fundamenterne i den kapitalstruktur i PFA, hvor kunderne og ikke en masse sultne aktionærer får glæde af overskuddet i pensionsselskabet.

KundeKapital er et af de synlige steder, hvor PFA’s kunder kan se forskellen på at være i et kundeejet selskab og så et børsnoteret pensionsselskab, som skal honorere aktionærernes stadig stigende forventninger om afkast. Helt banalt kan man sige, at PFA via den høje forrentning af KundeKapital giver kunderne del af det overskud, som i andre selskaber ville være tilfaldet aktionærerne,” siger Morten Jeppesen.

PFA har allerede lovet, at forrentningen på KundeKapital i 2014 bliver på mindst 20 pct.