Markedskommentar: Højere priser på vej til eurozonen

De europæiske forbrugere skal snart vænne sig til, at priserne i Europa ikke længere falder. Seniorstrateg i PFA Pension Rasmus Pilegaard forventer, at dagens inflationstal for eurozonen vil sætte en stopper for den negative prisudvikling i eurolandende.

”Dagens tal vil bekræfte, at eurozonen sandsynligvis er langsomt på vej ud af deflationen. Jeg venter dog ikke, at tallene kommer til at vise, at inflationen har rykket sig nævneværdigt. Forventningen er, at inflationen i eurozonen i første kvartal lander på 0,0 pct., i forhold til minus 0,1 pct. i marts,” siger seniorstrateg i PFA Pension Rasmus Pilegaard.

Dermed er der temmelig langt op til målet om to procent inflation i eurozonen, som Den Europæiske Centralbank, ECB, har som mål. ECB’s Quantitative Easing (QE)- obligationsopkøbsprogram blev skudt i gang i marts netop med det formål at hæve inflationen. Men det er endnu for tidligt i forløbet til, at centralbankens massive opkøb af bl.a. statsobligationer kan aflæses i inflationstallene, fortæller seniorstrategen.

Centralbank på autopilot

"Opkøbsprogrammet kører på automatpilot, og det har markederne indregnet. På længere sigt vil ECB’s QE-opkøbsprogram få en indflydelse på inflationen hovedsageligt gennem valutakurserne. Det har vi allerede set, fx er benzinpriserne i Danmark faldet lidt mindre, fordi euroen - som den danske krone er bundet op på - er blevet svækket. Hovedparten af inflationseffekterne på valutakurserne kommer med ni måneder til halvandet års forsinkelse. På den måde reflekterer dagens tal ECB’s pengepolitik i fortiden,” konstaterer Rasmus Pilegaard.

Han tilføjer, at ECB laver pengepolitik på den mellemlange bane, fordi centralbanken ikke har redskaber til at styre inflation på kort sigt. De lave oliepriser holder stadig den europæiske inflation nede, men det er ikke noget, som ECB indregner i deres pengepolitik. 

 ”ECB er grundlæggende på autopilot. Det er afgørende, om dagens tal kan flytte de fremtidige forventninger til inflationen. Hvis inflationstallene overrasker positivt eller negativt, kan det få en større betydning, men det venter jeg ikke sker,” slutter Rasmus Pilegaard.