PFA indgår betinget købsaftale om køb af 4 ejendomme

PFA har indgået en betinget købsaftale om køb af 4 ejendomme fra Ejendomsselskabet August 2003 A/S. Ejendommene har et lejebærende areal på ca. 88.000 m2 samt ca. 33.500 m2 byggeretter. Den nuværende anvendelse er primært kontor.

Ejendommene ligger ved Amager Strandvej med direkte adgang til Metrostationer. Ejendommene var oprindeligt rammen for SAS’ aktiviteter i Danmark og de største lejere i dag er SAS, Vestas, Arriva og Ikea. SAS solgte ejendommene til Landic Property koncernen i 2003. 

Landic Properties A/S gik konkurs i 2009. Ejendomsporteføljen og sælgerselskabet (som ikke er under konkurs) har siden da været kontrolleret af kuratellet.

Køber bliver et datterselskab til PFA Ejendomme A/S, og handlen sker i et partnerskab med Thylander Gruppen. Købet er betinget af due diligence og bestyrelsesgodkendelse hos køber samt tilslutning fra kreditorsiden hos Sælger. Overtagelsesdagen er 1. juni 2014. Overdragelsen af ejendomsporteføljen får ingen betydning for den nylige udlejning af 5.000 kvadratmeter kontor til Vestas koncernen. 

Købesummen vil afhænge af udfaldet af due diligencen.