PFA bekymret for den danske pensionsmodel

Koncerndirektør Lars Ellehave-Andersen fra pensionsselskabet PFA er bekymret over, at beregninger fra tænketanken Cepos, som Berlingske Business bringer i dag, viser, at det for tusindvis af danskere samlet set er en underskudforretning at sætte penge af til livet som pensionist.

Forklaringen er, at skat og modregning af pensionsopsparing ifølge Cepos’ beregninger udløser en reel beskatning af opsparingens afkast på mellem 70 og 130 procent – i enkelte tilfælde endnu højere.

”Vi har længe vidst, at en række skatte- og modregningsforhold sætter den enkeltes incitament til at spare op under voldsomt pres. Men Cepos’ aktuelle beregninger skærer problematikken ud i pap. Der er jo ikke meget ved at lægge penge til side til alderdommen, hvis det i sidste ende koster en penge,” siger Lars Ellehave-Andersen.

Han forklarer, at det er den danske pensionsmodel, der er på spil.

”Netop den danske pensionsmodel er ofte blevet kaldt verdens bedste, fordi vi har fået sat pensionsopsparingen i system for hundrede tusinder af danskere, som sparer op via deres overenskomst eller firmaordning. Det vil være samfundsøkonomisk uheldigt, hvis skatte- og modregningsregler underminerer det system,” siger Lars Ellehave-Andersen.

For kun to uger siden gik PFA ud med et budskab om, at staten sammen med arbejdsmarkedets parter og pensionssektoren straks bør nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge i hvilket omfang det samlede skattetryk og modregningsregler udhuler danskernes incitament til selv at spare op til pensionen. Arbejdsgruppen bør ifølge PFA bestå at både embedsfolk, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og pensionssektoren og uvildige eksperter.

”På baggrund af Cepos’ aktuelle beregninger vil jeg meget gerne gentage den opfordring. Og vi vil fra PFA’s side meget gerne medvirke til at få arbejdet hurtigt i gang,” siger Lars Ellehave-Andersen, der frygter, at især de lavestlønnede bliver så hårdt ramt i det nuværende system, at det ganske enkelt ikke kan betale sig for dem at have en pensionsordning.

”Vi risikerer at komme til at stå i en situation, hvor der i løbet af relativ få år vil opstå et økonomisk hul i velfærden, hvor staten får mere end svært ved at kunne honorere borgernes fulde efterspørgsel efter velfærd,” siger Lars Ellehave-Andersen, der fortæller, at PFA’s egne beregninger viser, at alene den stigende andel af ældre vil medføre, at der mangler 90 mia. kr. til velfærd i 2025 - selv når velfærdsforbruget øges med 2 pct. årligt i perioden.

”Det her må ikke blive en kamp mellem det offentlige og pensionsselskaberne om, hvem der skal betale. I stedet handler det om at sikre, at vi får den helt rigtige balance i tingene. Vi skal have etableret et system, hvor det altid – uanset indkomst - skal kunne betale sig at spare op til sin pension,” siger Lars Ellehave-Andersen.