PFA vil være en mere aktiv investor

Danmarks største kommercielle pensionsselskab PFA vil i stigende grad søge indflydelse i de selskaber, som den danske pensionsgigant investerer i. Det forklarer direktør i PFA Kapitalforvaltning, Jesper Langmack.

”Tidligere har PFA primært været en passiv investor. Men vi vil i stigende grad være en mere aktiv investor, hvor vi vil søge indflydelse for de pensionspenge, vi investerer direkte i virksomhederne,” siger Jesper Langmack.

PFA har i dag investeret direkte i 25 danske børsnoterede selskaber. Udviklingen i pensionsselskabet er de senere år gået i retning af færre men større direkte investeringer i de børsnoterede selskaber.

”Og i forlængelse af, at vi netop går ind i selskaberne med mere kapital, så er det også helt naturligt, at vi vil bruge den indflydelse, der følger med aktierne. Dog uden vi vil bede om at få plads i bestyrelsen,” siger direktøren i PFA Kapitalforvaltning.
Jesper Langmack forklarer, at kontakten med selskabernes ledelser som regel vil foregå bag linjerne.

”Vi har jo som investor en interesse i, at selskabernes værdi ikke skades. Derfor vil det ofte være direkte dumt at gå ud i medierne og lufte kritik af en given beslutning i et af de selskaber, vi har investeret. I stedet vil vi typisk tage kontakt direkte til selskabet og give vores mening til kende,” siger Jesper Langmack.

Han forklarer, at PFA har to hovedsigter med den mere aktive linje. ”Først og fremmest vil vi selvfølgelig bidrage til at sikre et godt afkast i de pågældende selskaber til glæde for PFA’s pensionskunder. Dernæst vil vi arbejde for, at der er fokus på, at afkastet bliver skabt på et ansvarligt grundlag og i overensstemmelse med anbefalingerne for god selskabsledelse,” siger Jesper Langmack.

Han forklarer samtidig, at PFA også vil være at finde på talerstolen til generalforsamlingerne i nogle af de selskaber, der er investeret i. ”Vi vil mere end hidtil benytte lejligheden til overordnet at dele ris og ros ud, og vi vil sammen med de øvrige aktionærer også fra tid til anden benytte lejligheden til fra talerstolen at stille krav og kritiske spørgsmål til ledelserne i selskaberne,” siger Jesper Langmack.

Den nye mere aktive strategi skal ses i lyset af, at PFA’s investeringer i stigende grad kommer under luppen hos både selskabets pensionskunder og blandt de internationale investeringsbanker, som følger aktiviteterne i PFA, der som landets største kommercielle pensionsselskab har mere end 400 mia. kr. under forvaltning.

”Vi vil gerne opfattes som en både professionel og ansvarlig kapitalforvalter, som pensionskunderne kan have tillid til, og som andre institutionelle investorer har lyst til at samarbejde med. Det forudsætter, at vi går mere aktivt til værks,” siger Jesper Langmack.

Han understreger dog, at PFA ikke ønsker at opfattes som en del af det aktivistiske investeringsmiljø. ”Vi er på ingen måde ude på at bruge medierne til at lægge pres på de selskaber, vi investerer i. Vi ønsker derimod at have en direkte og konstruktiv dialog med selskaberne,” siger Jesper Langmack, der netop i disse uger arbejder med at få skrevet de indlæg, han og hans portefølje managers de kommende uger skal på talerstolen og holde i en række selskaber.

”Og nej, jeg ønsker ikke at sige, hvor og hvad vi vil sige. Det må i stedet vise sig på de generalforsamlinger, hvor PFA beder om ordet,” siger Jesper Langmack.