PFA årsregnskab 2013

PFA Pension fortsatte i 2013 de seneste års særdeles positive udvikling med solid kundetilgang, konsistente høje investeringsafkast, høj innovation i produkter og services, forbedret kundeoplevelse og effektivisering af virksomheden. Det fremgår af PFA-koncernens årsrapport for 2013, som i dag er blevet offentliggjort.

PFA’s kunder indbetalte 25,6 mia. kr. i 2013. Det er 3,3 mia. kr. mere end i 2012, som ellers var et rekordår for PFA. Væksten kom både fra eksisterende kunder og fra en række nye kunder, der valgte PFA til som nyt pensionsselskab.

"Det er meget tilfredsstillende. Det vidner om stor tiltro og tillid til PFA, som vi vil gøre vores yderste for at leve op til i årene fremover,” siger CEO og koncernchef Henrik Heideby.

Markedets foretrukne opsparingsprodukt Størstedelen af årets indbetalinger – cirka to tredjedele – gik til PFA Plus. Livscyklusproduktet blev lanceret i 2009 og er på kort tid blevet det foretrukne opsparingsprodukt blandt de største danske virksomheder. I alt havde 285.000 kunder ved udgangen af 2013 mere end 63 mia. kr. stående i PFA Plus. Det er en stigning i antallet af PFA Plus-kunder på 90 pct. i forhold til året før.

De kunder, der har sparet op i PFA Plus, har oplevet, at deres pensionsopsparing er blevet meget mere værd. I PFA’s livscyklusprodukt i markedsrente toppede afkastene med 20,8 pct.

før skat. Selv kunder, der sparede forsigtigt op og havde valgt den laveste risiko, opnåede mellem 3,6 pct. og 6,4 pct. i afkast afhængig af, hvor tæt de var på pensionering. Disse afkast er særdeles konkurrencedygtige og blandt de højeste hos pensionsselskaberne i markedet.

“Vi kan samtidig med stor glæde konstatere, at PFA’s afkastperformance er lige så stærk på længere sigt. Både tre, fem og otte år tilbage har PFA Plus leveret nogle af de absolut bedste afkast herhjemme,” siger Henrik Heideby.

Han glæder sig over, at PFA med det samlede positive investeringsafkast i 2013 nu i hvert eneste år 12 år i træk har leveret et positivt afkast, hvilket er en enestående track record i Danmark.

Balancen voksede med 48 mia. kr. De stærke afkast og den betydelige vækst i indbetalingerne til PFA sætter sig tydelige spor i balancen. Den voksede med 48 mia. kr., så PFA ved udgangen af 2013 havde 417 mia. kr. under forvaltning.

“Og vi forventer, at PFA kommer til at vokse betydeligt de kommende år, hvor den skærpede konkurrence, øgede kapitalkrav og højere krav til pensionsaktørernes it og service- og rådgivningsydelser vil medføre en øget konsolidering,” siger Henrik Heideby.

Han peger samtidig på, at det er lykkedes gennem flere år at effektivisere PFA og håndtere den kraftigt stigende aktivitet, uden at omkostningerne er fulgt med op. Siden 2008 er kundernes indbetalinger steget med næsten 60 pct., mens de samlede omkostninger i PFA kun er øget med 3 pct.

“Det har været med til at bringe enhedsomkostningerne for den enkelte kunde ned, at vi har holdt så godt styr på omkostningerne, mens vi samtidig har oplevet en betydelig vækst. Det er meget positivt,” siger Henrik Heideby.

Væksten i indbetalingerne, de solide afkast og det stærke fokus på omkostningerne har samtidig også givet PFA mulighed for at ruste sig yderligere til fremtiden. I kroner og øre blev de samlede reserver i 2013 øget med knap 1 mia. kr. til 23,5 mia. kr. Solvensprocenten hos PFA lå på 240 ultimo 2013 mod 210 ved udgangen af 2012. Det betyder, at PFA’s overskydende kapital er næsten halvanden gang højere end solvenskravet. PFA har dermed øget solvensdækningen de seneste fem år i træk – med i alt 84 procentpoint.

Kapitalstruktur giver kundefordele En del af PFA’s kapitalstyrke er KundeKapital, som var over 20 mia. kr. ved udgangen af 2013. Knap to tredjedele af de godt 20 mia. kr. er Kollektiv KundeKapital, som løbende fordeles til PFA’s kunder.Den sidste tredjedel er den individuelle KundeKapital, hvor kunderne opnår en ekstra høj forrentning af indbetalingerne.

Og netop PFA’s særlige kapitalstruktur med KundeKapital og det faktum, at PFA ikke er forpligtet til at skulle aflevere et
stort afkast til aktionærerne, giver PFA en fordel i forhold til konkurrenterne.

“Da PFA blev stiftet i 1917 accepterede aktionærerne, at de årligt kun skal have 50.000 kr. tilsammen i udbytte. Sådan er
det stadig. Og netop fordi PFA er skabt på den tanke, at værdien af det vi skaber, skal tilbage til kunderne, har vi en helt unik position i forhold til de kommende års skærpede konkurrence på pensionsmarkedet,” siger Henrik Heideby.

For yderligere oplysninger kontakt direktør, presse, Morten Jeppesen, mobil 21 57 83 66.