Ændring i PFA pensions koncernledelse

Koncerndirektør i PFA Pension Anne Broeng har efter eget ønske besluttet at fratræde sin stilling og søge nye udfordringer.

Anne Broeng vil frem til PFA’s generalforsamling den 23. april stå til rådighed for PFA Pension og sikre overleveringen af sine hidtidige opgaver til øvrige direktion, som herefter vil bestå af koncernchef Henrik Heideby og de to fortsættende koncerndirektører Lars Ellehave-Andersen og Jon Johnsen. Formelt fratræder Anne Broeng den 31. august i henhold til hendes opsigelsesvarsel.

Anne Broeng har arbejdet i 12 år i PFA-koncernen, og som medlem af koncernledelsen siden efteråret 2009.

Pressekontakt: Direktør, presse, Morten Jeppesen, PFA Pension, mobil: 21 57 83 66.