Ny fond på du investerer: PFA Dansk aktier Capped

PFA tilbyder nu PFA Danske Aktier Capped på Du Investerer i PFA Plus. Den er et supplement til den eksisterende fond PFA Danske Aktier.

Den væsentligste forskel på de to fonde er, at PFA Danske Aktier Capped maksimalt må have 10% investeret i et enkelt selskab. Derudover investerer den nye fond bredere i de mellemstore danske selskaber.

Fondens mål er at give et bedre afkast end det generelle danske marked. Merafkast søges skabt ved selskabsudvælgelse og makroøkonomiske top down dispositioner.