Nyt produkt øger valgmulighederne i PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest lancerer endnu et tilbud til de kunder, der ønsker et stabilt attraktivt afkast med en lav risiko.

Den nye afdeling får navnet PFA Invest Balance A og skal supplere PFA Invests nuværende balance-afdeling, der har skabt et afkast på 12,4 pct. i 2013. Det er godt 5 procentpoint mere end gennemsnittet for de 17 danske konkurrenter i analysehuset Morningstars kategori ”Balanceret Moderat risiko”.

PFA Balance henvender sig både til private og professionelle investorer. Idéen er at tilbyde et produkt, hvor PFA’s investeringseksperter sørger for at fordele kundens investering mellem de muligheder, der er på markedet.

”Vi har vores spidskompetence i den aktive allokering af investeringerne. Vi tilpasser hele tiden porteføljen til markedsvilkårene, og der kan vi typisk agere hurtigere, end kunden selv kan,” fortæller direktør i PFA Kapitalforvaltning, Jesper Langmack.

PFA Invest Balance A får en lavere risiko end den nuværende afdeling, hvor porteføljen er fordelt ligeligt mellem aktier og obligationer. Den nuværende afdeling skifter samtidig navn til PFA Invest Balance B, og PFA Invest Globale aktier får tilknyttet binavnet Balance D.

Dermed kommer risikomulighederne i PFA Invest til at ligne det, som kunderne allerede kender fra markedsrenteproduktet PFA Plus.

”Mange af vores privatkunder kan godt lide produktet PFA har i forvejen, hvor vi har delt risikoprofilerne ind på en overskuelig måde med en profil A, B, C og D. Det vil vi gerne føre med over i PFA Invest,” siger Jesper Langmack.