Stærkt aktie-år sikrer PFA's kunder høje afkast

Det forgangne år har budt på flotte afkast til kunderne i PFA’s markedsrenteprodukt, PFA Plus. Især kunder med en høj risiko i deres opsparing har haft et godt investerings-år.

I 2013 kunne kunder med PFA Plus Profil C, der har den næsthøjeste risiko, glæde sig over et afkast på 15,9 pct. inklusive kundekapital, mens Profil D, med den højeste risiko, leverede et afkast på 20,8 pct. til kunderne inklusive kundekapital.

Dermed var produkterne i PFA Plus blandt de bedste på markedet i 2013, når det kommer til afkast, og set over en periode på både tre, fem og otte år har PFA’s markedsrenteprodukter skabt det gennemsnitligt højeste afkast blandt de største pensionsselskaber.

De flotte afkast i 2013 skyldes især, at PFA’s investeringseksperter aktivt har flyttet fokus fra obligationer over i aktier i et år med store kursstigninger på aktiemarkederne.

”Man må sige, at det har kunnet betale sig med en høj risiko i 2013. Centralbankernes pengepolitiske lempelser har drevet værdien på aktier op, på trods af at indtjeningsvæksten ikke har været imponerende. I Europa har vi f.eks. set en negativ indtjeningsudvikling, men alligevel er aktiekursen steget mere end 20 pct.,” siger Jesper Langmack, direktør i PFA Kapitalforvaltning.

”Det har PFA’s kunder fået gavn af, fordi vi har øget risikoen i markedsrenteprodukterne. I vores højrisikoprofil, PFA Plus profil D, er vi f.eks. gået 100 pct. ind i aktier,” fortæller Jesper Langmack.

Succes på hjemmebanen

PFA Kapitalforvaltning har også nøje udvalgt de rigtige markeder at investere i. F.eks. har PFA en høj vægtning af danske aktier, hvilket belønnede sig i 2013, da det danske marked klarede sig markant bedre end de øvrige aktiemarkeder set under ét.

Samtidig formåede PFA’s eksperter at spotte, at der var grund til at være forsigtig i forhold til vækstlandenes markeder, de såkaldte emerging markets, der klarede sig skidt i det forgangne år.

”Vi har haft en meget stor undervægt i emerging markets. Vi har f.eks. slet ikke haft aktier i Latinamerika, der har været den dårligst præsterende region med et fald på 16 pct.,” siger Jesper Langmack.

På obligationssiden er effekten af rentestigningerne blevet imødegået ved en meget stor spredning fra danske realkreditobligationer til europæiske kreditobligationer. Det betyder, at selv de mindst risikofyldte profiler i PFA Plus, hvor andelen af obligationer er større, fik pæne positive afkast.

Direktøren i PFA Kapitalforvaltning tror også, at aktiemarkederne vil gå i plus i det nye år, men i takt med at centralbankerne ruller den ekspansive pengepolitik tilbage, vil kursstigningerne blive mindre. Derfor forbereder PFA’s investeringseksperter sig på et mere afdæmpet aktie-år i 2014.

”Den pengepolitiske stimulus vil aftage i år, så det, der skal drive aktiemarkedet i 2014, er indtjeningsvækst. Derfor tror vi kun, at aktiemarkedet vil lave op imod 10 pct. i afkast i 2014. Så det er stadig positivt, men med et noget lavere afkast,” siger Jesper Langmack.