PFA forventer gode aktieafkast i 2014

Pensionsgiganten PFA’s investeringsstrategi for 2014 bygger på et særdeles positivt syn på USA, som pensionskassens chefstrateg Henrik Henriksen forventer, kan trække væksten i gang i den vestlige verden.

Pensionsgiganten PFA’s investeringsstrategi for 2014 bygger på et særdeles positivt syn på USA, som pensionskassens chefstrateg Henrik Henriksen forventer, kan trække væksten i gang i den vestlige verden.

Verdens største og vigtigste økonomi – den amerikanske – er nu så meget i bedring, at pensionsgiganten PFA’s chefstrateg Henrik Henriksen forventer, at USA i 2014 vil kunne trække væksten i gang i hele den vestlige verden – ikke mindst i Europa.
Derfor satser PFA nu også mere offensivt i investeringsstrategien for 2014, hvor forventningerne især er høje til de europæiske aktier og ejendomsmarkedet.

”I PFA øger vi på aktiemarkedet vores andel en smule i de mere risikofyldte aktivklasser, og vi satser lidt mere på ejendomme. Omvendt har vi reduceret andelen af statsobligationer. Så vi tager lidt mere risiko og gør os en lille smule mere konjunkturfølsomme. Man kan sige, at vi sætter holdet lidt mere offensivt. Vi skifter en angriber ind og tager en midtbanespiller ud, mens fastholder et stabilt forsvar,” siger Henrik Henriksen.
Han forklarer, at de klare tegn på bedring i den amerikanske økonomi peger flere år frem.

”Vi kan se, at USA er i bedring, og det mest positive er, at forbedringen i den amerikanske økonomi er drevet frem af den private sektor. Især er der nu stabil vækst i det amerikanske boligmarked. Og netop boligmarkedet er kendetegnet ved, at både ned- og opturene varer flere år, og derfor er det positivt, at der nu er kommet gang i en optur,” forklarer Henrik Henriksen.

Solidt bilsalg Han peger samtidig på en række andre indikatorer i den amerikanske økonomi, som understøtter de positive forventninger.

”Bilsalget i USA er det højeste siden 2007, husholdningernes renteudgifter er på det laveste niveau i mere end 30 år, og antallet af insolvente boligejere i USA er faldet fra 25 pct. til 13 pct.,” siger Henrik Henriksen, der samtidig understreger, at de amerikanske politikere trods den stabile vækst endnu ikke helt tør fjerne den statslige understøttelse af den amerikanske økonomi.

”Beslutningstagerne vil ikke fremprovokere er det en ny recession, fordi de ikke vil ane, hvordan man skal få gang i økonomien igen, hvis det skulle ske. Så vil de hellere fejle på den lempelige side,” vurderer Henrik Henriksen.

Chefstrategen fra PFA slår fast med syvtommer søm, at den amerikanske økonomi er helt afgørende for udviklingen i den vestlige verden. Alligevel kan udviklingen i Kina dog også komme til at spille en rolle. Især hvis den nye politiske ledelse i Kina vælger at træde på bremsen i forhold til de eksplosive økonomiske vækst, som Kina har været i gennem de senere år.

”USA er verdens største og vigtigste økonomi og det vigtigste finansielle marked. Punktum, slut, finanale. Men det vigtigste marked for udviklingslandene – de såkaldte emerging markets - er Kina. Og det kan også få indflydelse på den globale økonomi, hvis Kina skuffer. Så den kinesiske vækst er vigtig. Og vores positive syn på 2014 bygger også på, at der ikke kommer en hård opbremsning i den kinesiske økonomi, hvilket vi heller ikke forventer, at der gør,” siger Henrik Henriksen.

Potentiale i Europa Han fortæller, at de høje forventninger til de europæiske aktier skyldes, at indtjeningen blandt de europæiske virksomheder har haltet efter de amerikanske i 2013, hvor afkastet på aktier rundede 30 pct., når udbyttet på aktierne bliver regnet med.

”Europa er det aktiemarked, hvor jeg lige nu ser det største potentiale. Indtjeningen i europæiske virksomheder ligger betydeligt efter udviklingen i USA, som omvendt også toppede foreløbig i 2013. Så hvis der begynder at komme gang i økonomien i Europa, så kan indtjeningen altså vokse år efter år efter år i de europæiske virksomheder, før de rammer loftet.”

Kan en øget vækst i USA alene trække Europa op?
”Tendensen i USA står heldigvis ikke alene. Den amerikanske økonomi har det godt, Tyskland har det godt, og Japan har det bedre, end landet har haft i mange år. Så de tre største økonomier i vores del af verden har det godt. Storbritannien ser også godt ud, og landene i periferien af de største økonomier ser ud til at være kommet ud af recessionen, økonomierne bakker ikke mere og de er på vej op fra kælderen, så det bør være realistisk at se på en vækst i Europa det kommende år på en pct. Og det er jo noget bedre end det, vi har set de seneste år,” siger Henrik Henriksen.

Gælden stadig et problem Han forudser dog ikke en lang kurve, der bare går op i 2014.

”Vi ved, at der bliver fokus på hvert eneste centralbanksmøde i USA i 2014. Alles øjne vil være rettet mod den amerikanske økonomi. Og der kan godt komme tidspunkter, hvor nøgletallene fra USA skuffer tallede. Så jeg tror, at der kommer flere udsving – såkaldt volatilitet – i aktiekurserne i 2014 end der har været i 2013. Men når året er omme, tror vi på, at der kommer et godt afkast på aktierne,” siger Henrik Henriksen, der forklarer, at der er historisk belæg fra den antagelse.

”Historien viser, at når der har været et rigtigt stærkt aktieår, så bliver det efterfølgende år også godt,” siger PFA’s chefstrateg.
Henrik Henriksen forklarer dog samtidig, at de positive meldinger fra den amerikanske økonomi ikke får træerne til at vokse ind i himlen.
”Gælden i både USA og resten af den vestlige verden er stadig høj. Det er lykkedes den amerikanske centralbank at få gang i økonomien, men den anden store opgave – at få gælden ned – er ikke lykkedes endnu. Derfor kan der godt komme et opsving, men det må ikke forveksles med, at gældsproblemerne er løst. Økonomien er stadig meget rentefølsom, fordi gælden er høj. Så hvis renterne stiger, så får vi et problem,” siger Henrik Henriksen.
Men han understreger, at politikerne i både USA ikke vil tillade voldsomme rentestigninger, der bringe det spirende opsving både USA og resten af den vestlige verden i fare.

”Vi vil se, at den amerikanske centralbank langsomt vil reducere støtten til den amerikanske økonomi i takt med, at den private sektor understøtter væksten. Den reduktion kan godt komme til at give lidt dønninger, men det vil blive en kontrolleret proces, som ikke vil bringe den amerikanske vækst og dermed bedringen i den globale økonomi i fare,” siger Henrik Henriksen.