PFA i luften med udbetalingsbank

Danmarks største pensionsselskab PFA slår i dag dørene op til PFA Udbetalingsbank. Dermed får pensionsselskabets kunder mulighed for at samle deres pensionsopsparing og øvrige investeringer et sted.

Danmarks største pensionsselskab PFA slår i dag dørene op til PFA Udbetalingsbank. Dermed får pensionsselskabets kunder mulighed for at samle deres pensionsopsparing og øvrige investeringer et sted.

Udbetalingsbankens øverste chef, bankdirektør Lars Stouge, forklarer, at der ikke er tale om en bank i traditionel forstand.

”Vi er ikke en klassisk bank, der låner penge ud, udsteder hævekort og den slags. Vi vil derimod alene koncentrere os om at tilbyde indlån, investeringsprodukter og kvalificeret rådgivning målrettet kunder med pensionsordninger i PFA – både før og under udbetalingen af de opsparede penge,” siger Lars Stouge.

For PFA’s kunder betyder den nye bank, at de nu kan få samlet deres investeringer et sted og dermed skabe bedre overblik og få adgang til den ekspertise, der har sikret PFA’s pensionskunder nogle af markedets bedste afkast.

”En fordel ved at bruge PFA Udbetalingsbank er, at vi allerede kender kundernes pensionsforhold. Det betyder, at de kan få helhedsrådgivning om alle deres opsparingselementer – både de almindelige pensionsopsparinger og de øvrige langsigtede investeringer, de måtte have. Gennem rådgivningen kan vi skræddersy en samlet opsparings- og udbetalingsplan, der sikrer, at kunderne får mest ud af deres penge, både før og efter de er gået på pension,” siger Lars Stouge.

Han fortæller, at forberedelserne til dagens åbning af banken har stået på gennem mange måneder.

”En række af PFA Pensions rådgivere har gennemgået et særligt uddannelsesforløb, så de i dag er såkaldt MiFID-certificerede, så de kan rådgive kunderne om en samlet opsparings- og investeringsløsning inden for både pension og øvrig opsparing, som kunderne måtte have lyst til at investere langsigtet,” siger Lars Stouge.

Den nye bank har til huse i PFA Pensions hovedkontor i Nordhavn i København, og herfra vil al rådgivning og servicering af kunderne foregå. Det vil være muligt for kunderne at booke møder med rådgiverne enten i banken eller webmøder via internettet.

”Men vi har samtidig i dag også lanceret helt nye platforme i PFA Udbetalingsbank til både pc, mobil og tablet, så det altid er muligt for den enkelte kunde at få overblik,” siger Lars Stouge, der fortæller, at bankens univers er bygget op på samme måde som PFA Pensions kundeplatforme.

”Investeringsløsningerne og rådgivningen i PFA Udbetalingsbank bygger på erfaringerne med PFA Plus-produktet, som rigtig mange af PFA’s kunder kender i forvejen,” siger Lars Stouge.

Han forklarer, at grundtanken er, at det skal være nemt og enkelt for kunden at tilpasse investeringerne til den ønskede risikoprofil og tidshorisont. Kunderne kan vælge mellem at lade PFA Udbetalingsbank stå for investeringerne eller selv vælge de fonde, de vil investere i.

”Netop PFA-koncernens langvarige kunderelationer samt vores ekspertise på kapitalforvaltningsområdet gør det helt naturligt for PFA, at forlænge det eksisterende forretningsgrundlag og lancere PFA Udbetalingsbank,” siger Lars Stouge.

Han fortæller, at PFA ikke forventer at få indtægter på bankdriften i væsentligt omfang.

”Det handler i langt højere grad om, at vi gerne vil give PFA’s kunder et tilbud om en samlet løsning i forhold til opsparing og pension,” siger Lars Stouge.

For yderligere information, kontakt PFA’s pressedirektør Morten Jeppesen, mobil 21 57 83 66