PFA-Millioner sikrer eksport af vindmøller

PFA stiller gennem EKF (Eksport Kredit Fonden) 240 millioner kroner til rådighed for irsk køb af vindmøller. Pengene omsættes direkte til køb af vindmøller hos Vestas til gavn for dansk eksport og vækst.

Det stats­ejede irske energiselskab Bord Gais Eireann opfører i disse år en række vindmølleparker. Vestas leverer møllerne til parken Lisheen II på 24 MW, som skal ligge nær Moyne, i Tipperary i Midtirland. Projektet er en væsentlig udvidelse af den eksisterende vindmøllepark på stedet.

PFA låner projektet cirka 240 millioner kroner, som bliver brugt til at købe møllerne hos Vestas. EKF stiller til gengæld en garanti for pengene. Dermed løber PFA ikke nogen risiko i projektet, men får en betaling for at stille pengene til rådighed. RBS (Royal Bank of Scotland) er agent på lånet og håndterer den løbende kontakt og administration.

”PFA’s midler kommer ud at arbejde for dansk eksport samtidigt med, at vi er sikret en god investering. Vi ser frem til i den kommende tid at kunne bidrage til flere gode projekter, der øger dansk eksport til gavn for dansk vækst og danske arbejdspladser,” siger direktør Poul Kobberup fra PFA Kapitalforvaltning.

I alt har PFA afsat en ramme på 10 milliarder kroner til at finansiere danske eksportforretninger, som EKF garanterer. Som udgangspunkt forventer PFA og EKF, at der vil være tale om lån på mindst 250 millioner kroner og med lange løbetider. For eksempel til store projekter som netop vindmølleparker eller lignende.

”EKF’s samarbejde med PFA er et skoleeksempel på, hvordan det offentlige og private investorer i fællesskab kan fremme dansk eksport. Samarbejdet har vakt stor international opmærksomhed, men først og fremmest er det med til at sikre danske arbejdspladser,” siger direktør Anette Eberhard fra EKF.