ATP, Goldman Sachs og PFA investerer 11 mia. i Dong Energy A/S

I fortsættelse af DONG Energy A/S' koncernmeddelelse af 2. oktober 2013 har den danske stat, repræsenteret ved finansministeren, DONG Energy A/S, den danske pensionskasse Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), fonde administreret af Goldman Sachs Merchant Banking Division gennem New Energy Investment S.a.r.l. (Goldman Sachs funds) og PFA Pension Forsikringsaktieselskab (PFA) i dag underskrevet en juridisk bindende investeringsaftale, som beskriver vilkår og betingelser for ATP's, Goldman Sachs funds’ og PFA's investering på i alt 11 milliarder kroner i DONG Energy A/S ved tegning af nye aktier.

For den danske stat er en endelig gennemførelse af aftalen betinget af godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

ATP tegner nye aktier for 2,2 milliarder kroner, Goldman Sachs funds for 8 milliarder kroner og PFA for 0,8 milliarder kroner. Tegningen af nye aktier vil være baseret på en værdiansættelse af DONG Energy på 31,5 milliarder kroner forud for kapitaludvidelsen.

Fritz Schur, bestyrelsesformand i DONG Energy, udtaler:

"Vi ser frem til at kunne byde ATP, Goldman Sachs funds og PFA velkommen i DONG Energy's ejerkreds. Den nye kapital betyder, at vi kan gennemføre vores vækststrategi, herunder vores betydelige investeringsprogram inden for offshore vind. Inden for dette område er DONG Energy i dag global markedsleder, og vores mål er at blive endnu stærkere. Med denne aftale får vi en endnu bedre mulighed for at skabe værdi for vores ejere herunder også for vores nuværende aktionærer, hvoraf den danske stat er hovedaktionær. Samtidig kan vi fortsætte vores ambitiøse arbejde med at omstille energiforsyningen til mere grøn og klimavenlig energi."

Aftalen betyder, at den danske stats ejerandel i DONG Energy A/S reduceres fra ca. 81% til ca. 60%, og at de nuværende minoritetsaktionærers ejerandel reduceres fra ca. 19% til ca. 14%. De nye investorers ejerandel vil være som følger: ATP ca. 5%, Goldman Sachs fonde ca. 19% og PFA ca. 2%.

De nuværende minoritetsaktionærer i DONG Energy vil få tilbud om at deltage i kapitaludvidelsen på samme vilkår og betingelser som de nye investorer for at kunne bibeholde deres nuværende ejerandel.

Som en del af transaktionen får medarbejdere i DONG Energy også tilbudt mulighed for at tegne aktier.

Hvis en eller flere minoritetsaktionærer og/eller medarbejdere beslutter sig for at investere, vil det påvirke ovenstående fordeling af ejerandele. Enhver investering, der foretages af de eksisterende minoritetsaktionærer og medarbejdere, sker i tillæg til ATP's, Goldman Sachs funds og PFA's kapitalindskud.

ATP og Goldman Sachs funds vil blive repræsenteret i bestyrelsen ved medlemmer og/eller observatører. Bestyrelsen vil bestå af otte medlemmer, som er valgt af virksomhedens aktionærer samt fire medarbejdervalgte medlemmer.

Aktionærerne er enige om at bestræbe sig på en børsnotering af DONG Energy A/S, når timingen og markedsbetingelserne er rigtige. I forbindelse med en eventuel børsnotering vedbliver den danske stat med at være hovedaktionær i overensstemmelse med den politiske aftale, der er indgået af et flertal i Folketinget.

Gennemførelse af transaktionen er betinget af:

 Godkendelse af Folketingets Finansudvalg

 Sædvanlige myndighedsgodkendelser fra relevante konkurrence- og energimyndigheder

 Andre sædvanlige betingelser for en transaktion af denne art

Gennemførelse af transaktionen vil ske i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, som forventes at finde sted i februar 2014.

Indholdet i denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy's tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det forventede investeringsniveau for 2013-2014. DONG Energy forventer at være i overensstemmelse med kapitalstrukturmålsætningen om justeret nettogæld på maksimalt 2,5 gange EBITDA, når transaktionen er gennemført.