Tusindvis af børn og unge lever med sorg og angst

Hvert år oplever ca. 140.000 børn og unge sygdom og død i deres nærmeste familie. Danmarks største pensionsselskab PFA og organisationen Børn, Unge & Sorg har netop indgået en partnerskabsaftale, der har til formål at bringe mange af disse børn tættere på den fornødne hjælp, når de har behov.

Børn, Unge & Sorgs psykologer hjælper hvert år omkring 1.600 børn og unge gennem en svær tid, når sygdom og død rammer i deres nære familie – enten via individuel terapi eller gruppeterapi eller ved at rådgive deres forældre og netværk. Derudover støtter Børn, Unge & Sorgs mange unge frivillige, som selv har mistet, cirka 1.000 unge om året via chat-, telefon- og brevkasserådgivning.

”PFA er i kontakt med 4.500 kunder og efterladte årligt, som skal have udbetalt en livsforsikring eller en udbetaling i forbindelse med kritisk sygdom eller tab af erhvervsevne. Dem vil vi i første omgang gerne gøre opmærksomme på, at der er hjælp at hente hos professionelle rådgivere og samtalegrupper i Børn, Unge & Sorg,” siger Kent Jensen, direktør for Sundhed i PFA.

Derfor er der indgået en ny aftale mellem PFA og Børn, Unge & Sorg, der skal gøre opmærksom på, at der er hjælp at hente for familier, der oplever en svær periode med alvorlig sygdom eller dødsfald - og at der i disse familier ofte er børn og unge, som har brug for at tale med nogen om hvordan de har det.

"De fleste klarer sig gennem deres netværk, men der er mange, der har behov for ekstra hjælp," fortæller Preben Engelbrekt, som er direktør for Børn, Unge & Sorg.

"Ca. 30 % af dem, der mister, har brug for professionel hjælp for ikke at udvikle en kompliceret sorg, som kan sætte dybe spor for resten af livet. Det er endvidere et overset problem i Danmark, at mange børn og unge med alvorligt syge forældre kan have behov for støtte. Jeg er derfor meget glad for aftalen med PFA, som betyder, at langt flere vil blive opmærksomme på, at vi findes, og at vi fremover vil kunne hjælpe endnu flere børn og unge, som har behov for vores hjælp," siger han.

Partnerskabsaftalen løber indtil videre et år, hvorefter parterne vil se på de erfaringer og muligheder, der er opstået i årets løb. Både Børn, Unge & Sorg og PFA forventer, at samarbejdet kan fortsætte herefter.

FAKTA OM BØRN OG UNGE (op til 28 år)

10 triste tal 

 • 140.000 børn og unge oplever hvert år, at deres far, mor eller søskende bliver alvorligt syg eller dør.
 • Mere end 85.000 børn og unge oplever årligt, at den ene eller begge forældre indlægges pga. alvorlig fysisk sygdom.
 • I Danmark har alt i alt 70.000 børn og unge mistet en eller begge forældre.
 • I løbet af et år oplever ca. 7.000 børn og unge i samme aldersgruppe at miste en eller begge forældre.
 • Empiri peger på, at 30 % af de børn og unge, som mister, er i risiko for eller udvikler kompliceret sorg.
 • En analyse af unges trivsel, viser at ca. dobbelt så mange unge, der har oplevet sygdom og død i familien, har forsøgt at tage sit eget liv i forhold til dem, der ikke har.
 • Samme analyse viser, at pårørende og efterladte unge oftere har været udsat for mobning.
 • For hver sørgende, under 28 år, med komplicerede sorgreaktioner, der ikke bliver behandlet, vil det koste samfundet op mod 288.000 kr., opgjort over hele den efterladtes liv.
 • To ud af tre børn og unge med alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet har aldrig eller sjældent talt med nogen om, hvordan de har det.
 • Samme måling viser at over 40 % af børnene og de unge skjuler deres følelser for forældrene.

FAKTA

OM BØRN, UNGE & SORG Hvert år oplever 140.000 danske børn og unge, at deres forældre eller søskende bliver alvorligt syge eller dør. Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for disse børn og unge op til 28 år.

Børn, Unge & Sorg har rådgivninger i København, Aarhus og Odense, hvor de ansatte psykologer støtter børnene og de unge i form af individuel terapi og gruppeterapi. Børn, Unge & Sorg har desuden et stort korps af unge frivillige, som tilbyder samtalegrupper til unge, der har mistet forældre, og yder også støtte i form af brevkasse-, chat- og telefonrådgivning.

Børn, Unge & Sorg arbejder for:

 • at støtte børn og unge til at få et godt liv
 • at hjælpe dem ud af ensomhed og isolation
 • at hjælpe dem til at genvinde tillid og tryghed til omverden
 • at børn og unge kan lære at leve med meningsløsheden
 • at skabe mod til forandring
 • at sætte målgruppens behov på dagsorden
 • at nedbryde tabuer om sygdom og død
 • at skabe og formidle viden

OM PFA

PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab. PFA har samlet set omkring 860.000 pensions- og forsikringskunder, og selskabet forvalter en pensionsformue på omkring 370 mia. kr. PFA er en af de største udbydere af sundhedsforsikringer samt forsikringer mod tab af erhvervsevne og kritisk sygdom.