Regnskab 1. halvår 2013: PFA styrker position som markedsleder

”PFA fortsætter den stærke udvikling fra de seneste år og befæster positionen som markedets foretrukne pensionsselskab med samlede indbetalinger på 12,4 mia. kroner – 1,7 mia. mere end i første halvår 2012. Indbetalinger til markedsrente udgjorde ca. 65 % af de samlede indbetalinger ,” siger CEO Henrik Heideby.

”I et svært investeringsmarked holder vi fokus på at skabe værdi til kunderne. Kunder med markedsrente fik op til 5 gange højere afkast end i gennemsnitsrente, og PFA har nu leveret et markedsrenteafkast helt i top på både 3½, 5½ og 10½ års sigt. I kombination med lave omkostninger styrker det værdiskabelsen til kunderne,” siger Henrik Heideby.

Hovedpunkter fra halvårsrapporten

  • Indbetalingerne steg med 16 % til 12,4 mia.
  • Indbetalingerne til markedsrente udgjorde to tredjedele af de samlede indbetalinger.
  • Kunder med markedsrente fik afkast på op til 7,3 % inkl. afkast af KundeKapital.
  • Kunder i gennemsnitsrente fik en depotrente på 2,9 % p.a. inkl. afkast af KundeKapital.
  • Kunderne får 20 % forrentning på Individuel KundeKapital i 2013.
  • Omkostningsprocenten af indbetalinger faldt fra 4,0 % til 3,6 %
  • De samlede aktiver udgjorde 361 mia. kr.
  • Solvensdækningen steg i 1. halvår til 224 %
  • PFA’s image er nr. 1 i pensionsbranchen.

 Udvalgte hovedtal, mio. kr. eller % - PFA Holding Koncernen

 1. halvår 20131. halvår 20122012
Indbetalinger12.41910.69521.464
Investeringsafkast, markedsrente*2,3 %4,8 %12,6%
Investeringsafkast, gennemsnitsrente*-2,2 %5,6 %10,6%

Investeringsafkast, gennemsnitsrente inkl. ændring i markedsværdiregulering*

-0,6 %4,4 %6,3 %
Aktiver i alt361.137345.460369.832
Kundekapital18.81117.05618.282
Basiskapital23.47421.33822.908
Solvendækning244 %203 %210 %
Bonusgrad3,8 %5,3 %5,2 %
Kundekapitalgrad9,6 %8,4 %9,1 %