PFA til tops på afkast - stor forskel mellem selsskaber

PFA er ifølge Børsen helt i front, når det gælder om at skabe høje afkast. Hvor meget vokser opsparingen, hvis man tager udgangspunkt i en 40 årig pensionskunde med forventet pensionsalder på 67? Det spørgsmål stiller dagbladet Børsen, og Bedst Pension har regnet på sagen, hvor kunden har indsat 500.000 kr. for syv år siden med en efterfølgende indbetaling på 50.000 kr.

Beregningen viser, at der er stor forskel mellem de kommercielle selskaber. I toppen ligger PFA,
hvor kunden efter syv år vil have 1.095.624 kr. på saldoen. Forskellen til det mindste nettoafkast
på pensionsprodukter med mellem-risiko i perioden 2006-2012 er på 151.083 kr.

 Årligt nettoafkast, pct.Saldo efter syv år, kr.
PFA
UL PFA Sammensætter og PFA Plus C
4,441.095.624
Skandia
Match 4
3,791.005.761
Nordea Liv
Vækstpension middel risiko
2,921.005.241
Danica
Balance lav
2,79997.340

AP Pension
Profil 25 - Høj risik0

2,74994.742
Danica
Valg - Høj risiko
2,67990.808
SEB
MArkedspension - Mellem aktieandel
2,37973.825
Nordea Liv
Link og Aktiv mellem risiko
1,84944.541

Kilde: Dagbladet Børsen og Bedst Pension