PFA planlægger stort nybyggeri i Københavns Nordhavn

PFA Ejendomme har købt en større byggegrund på Redmolen i Københavns Nordhavn af By & Havn. PFA får dermed mulighed for at opføre ca. 55.000 etagemeter byggeri. Ejendommene bliver primært til erhverv, mens godt 10 pct. kan være boliger.

”Grundsalget går stærkt i Indre Nordhavn, og i løbet af de kommende år vil vi for alvor se Københavns nye havnekvarter vokse frem. De fleste investorer har hidtil fokuseret på at bygge boliger. Det er vigtigt, at kvarteret udvikler sig til et blandet kvarter med både boliger, institutioner, butikker og erhverv. PFA ønsker at investere i erhvervsbyggeri og er dermed med til at sikre det helt rette mix i kvarteret,” siger adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

PFA ønsker at øge investeringerne i fast ejendom i disse år, fordi ejendomme supplerer PFA’s øvrige langsigtede investeringer med stabile afkast til fordel for kunderne. Helt centralt i investeringsstrategien står køb eller nybyggeri af velbeliggende domicilejendomme. Som eksempler på dette kan ses PFA’s investeringer i Portlandsiloerne i Nordhavnen og i erhvervsejendommene på den tidligere Scala-grund på Vesterbro i København.

”På Redmolen sikrer vi os en absolut topplacering i hovedstadens mest attraktive område netop nu. Det er en god investering, der giver os mulighed for at etablere markante erhvervsejendomme og unikke boliger med en helt særlig beliggenhed,” siger Henrik Heideby, CEO og koncernchef i PFA Pension.

Redmolen ligger yderst i Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn. Der etableres en kanal mellem Redmolen - som dermed bliver en selvstændig ø - og resten af Århusgadekvarteret. To broer vil tillade kørende og gående trafikanter adgang til Lüdersvej, der via lyskryds forbindes til Sundkrogsgade. Blot 500 meter fra området går arbejdet med at etablere to Metrostationer snart i gang. Metroen til Nordhavnen forventes at åbne i 2019.

Nybyggerierne planlægges opdelt i to områder. Det ene ligger på spidsen af Redmolen, hvor der planlægges opført en 25.000 m² kontor-/domicilbygning med en maksimal højde på mellem 44 og 54 meter. Dette byggeprojekt forudsætter godkendelse af tillæg til lokalplan.

På det andet område kan der opføres ca. 24.000 m² kontorbygninger fordelt på fire bygninger. Der kan endvidere etableres ca. 6.000 m² boliger.

PFA Pension var en af de første større virksomheder, der etablerede hovedkontor i Nordhavnen tilbage i den første fase af havnens udbygning. PFA opførte sit nuværende hovedsæde i årene 1982-84. PFA ejer allerede ca. 75.000 m2 i Nordhavn fordelt på ejendomme, som både er domiciler og flerbrugerejendomme.  

  • Sundkrogsgade 2-12 på 23.264 m2. Domicilejendom udlejet til PFA Pension.
  • Sundkrogsgade 5 på 25.326 m2 inkl. p-kælder på 10.257 m2. Domicilejendom udlejet til advokatvirksomheden Kromann Reumert. P-kælderen er udlejet til flere lejere.
  • Lautrupsgade 13-15 på 13.100 m2 inkl. parkering. Flerbrugerejendom. Udlejet til Kromann Reumert, Devoteam og Sjælsø.
  • Lautrupsgade 9-11 på 13.328 m2. Flerbrugerejendom. Udlejet til SAP Danmark og Eksportkreditfonden.

Hertil kommer to ejendomme på Dampfærgevej 26-28, hvoraf den ene er udlejet til Nestlé som domicil.

”Man kan sige, at vi har et særligt tæt forhold til området både som investor og beboer i denne del af havnen. Vi holder af området, der ligger centralt i byen som en del af Østerbro, og samtidig er let at komme til og fra med både offentlig transport eller bil. Og med metro og havnetunnel og nye veje bliver adgangsvejene endnu bedre,” siger Henrik Heideby.

FAKTA OM KVARTERET:

  • Århusgadekvarteret er en helt ny og bæredygtig bydel på de nuværende havnearealer
  • I Århusgadekvarteret kan udvikles 350.000 etagemeter blandet bolig og erhverv
  • 7.000 arbejdspladser og 3.000 beboere
  • Plangrundlaget er udviklet sammen med rådgiverteamet COBE, SLETH, Polyform og Rambøll
  • Udviklingen af kvarteret tager udgangspunkt i områdets historie som industrihavn samt i den unikke beliggenhed ved vandet. Derfor skal den nye arkitektur integreres med historiske bygninger og siloer
  • Frem mod 2050 vil hele Nordhavnen kunne udvikles til at kunne huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser.