Ordinær generalforsamling 2013

Den 24. april 2013 blev den ordinære generalforsamling afholdt hos PFA Holding A/S

Den 24. april 2013 blev den ordinære generalforsamling afholdt hos PFA Holding A/S. Årsrapporten blev godkendt, og det blev besluttet at udbetale udbytte på 50.000 kr.

Peter Ibsen, formand for Centralorganisationen af 2010, blev genvalgt til bestyrelsen. Karsten Dybvad, adm. direktør i DI, og Per Tønnesen, formand for HK Handel, blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Hans Skov Christensen, direktør, udtrådte af bestyrelsen.

Deloitte blev genvalgt som PFA's revisor.

Endvidere blev ændringer af vedtægter for selskabet vedtaget, så indkaldelse til generalforsamling nu kan ske via selskabets hjemmeside og således, at alene de aktionærer, der særskilt har anmodet herom, modtager indkaldelse skriftligt.