PFA øger muligheden for skatterabat

PFA hilser det velkomment, at partierne bag vækstplanen forlænger fremrykningen af beskatningen på kapitalpensioner. Det fører til, at PFA vil åbne nye vinduer for skatterabat i 2014.

I det brede forlig til vækstplanen er partierne i aftalen enige om, at den planlagte fremrykning af beskatning på kapitalpensioner forlænges til 2014. For kunder i Danmarks største pensionsselskab PFA betyder det, at der i 2014 kommer nye muligheder for at omlægge sin kapitalpension med en skatterabat på 2,7 pct.

”Det er en god nyhed for pensionskunderne, at de får længere tid til at beslutte, om de vil fremrykke skatten på kapitalpensionen og omlægge den. Det er langt fra alle, der har nået at sætte sig ind i, om skatterabatten er en fordel i deres situation. Nu er der god tid til at kunderne kan træffe den beslutning, der er bedst for den enkelte,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. 

Næste gang PFA's kunder kan omlægge deres kapitalpensioner er i april 2014. Muligheden kommer igen i oktober 2014.

Fakta

I aftalen til vækstplanen anden del står der, at:

”Den særlige rabatordning knyttet til fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner forlænges til 2014. Af provenuet herfra anvendes 1 mia. kr. i 2014 til et midlertidigt finansieringsbidrag til vækstplanen. I det omfang omlægningen af eksisterende kapitalpensioner indebærer større provenuændringer end lagt til grund i beregningen, forudsættes det eventuelle merprovenu alene anvendt til at afdrage på den offentlige gæld. Parterne er enige om, at et eventuelt merprovenu ikke disponeres således, at den finanspolitiske holdbarhed forværres”.