PFA udlejer 13.000 KVM i Lyngby

Visma Consulting og Copenhagen Business Academy flytter ind i nye lokaler i Lyngby. PFA Ejendomme har udlejet 13.000 kvm kontor- og undervisningslokaler til de to lejere, der bringer nye arbejdspladser til Lyngby.

PFAs ejendom i Kgs. Lyngby på Nørgaardsvej 32 på ca. 6.600 kvm blev medio 2011 fraflyttet af den virksomhed, som ejendommen oprindelig var opført til. Efter en markedsanalyse, som viste en lav tomgang i Lyngby, valgte PFA Ejendomme at benytte denne mulighed til at udnytte sin byggeret på ejendommen til en tilbygning i samme stil.

PFA Ejendomme har nu udlejet den samlede bygning på knap 13.000 kvm til to lejere, IT-konsulentvirksomheden Visma Consulting A/S og erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy.

Administrerende direktør Carsten Boje Møller, Visma Consulting, ser frem til at byde kunder og medarbejdere velkomne i det nye lejemål:

”Med vort nye domicil får vi en spændende kvalitetsbygning med et meget lyst og åbent miljø, der naturligt tilbyder en dynamik i huset, som på bedste vis understøtter vor konsulent- og projektforretning. Den centrale beliggenhed i Lyngby har været afgørende i forhold til nærheden til både kunder og medarbejdere, nem adgang til arbejdspladsen med cykel, S-tog/bus, bil/motorvej/parkering og ikke mindst et spændende nærmiljø med et vælg af butikker og indkøbsmuligheder. Også nærheden til de mange uddannelsesinstitutioner i Lyngby – særligt DTU – gør det attraktivt i forhold til at kunne tiltrække nye dygtige medarbejdere. Jeg ser frem til at udvide vort samarbejde med PFA, som har bistået os meget professionelt i forbindelse med de mange beslutninger, vi har skullet tage i forbindelse med det ny domicil.”

I Copenhagen Business Academy glæder rektor Ole Gram-Olesen sig til at tilbyde sine studerende nye, venlige rammer for deres uddannelse:

”Vi ser frem til at flytte ind med både danske og internationale studerende og medarbejdere, der vil være en aktiv del af Lyngby bycentrum. Samtidig gør placeringen, tæt ved mange store erhvervsvirksomheder, logistikken lettere for vores mange deltidsstuderende, der ønsker at viderekvalificere sig. Lejemålet supplerer vores øvrige afdelinger i København, Valby og Hillerød rigtigt godt.”

”Vi er meget tilfredse med at have fået to så stærke lejere ind i ejendommen, som har en attraktiv beliggenhed både trafikalt og i forhold til Lyngby bycentrum. Vi er også meget glade for det gode og konstruktive samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om ejendommen i forbindelse med udlejningen,” udtaler chef for Erhverv Anne Dorthe Lillelund, PFA Ejendomme.

Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune Søren P. Rasmussen finder udlejningen i god tråd med visionen om at gøre byen til en førende uddannelses- og vidensby.

”Erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kommunen arbejder tæt sammen om byens udvikling. Vi ønsker at skabe en sammenhængende by, som man kan bo, leve og arbejde i.  PFAs ejendom ligger centralt og er en naturlig del af fremtidens bymiljø. Når PFA udlejer til Visma Consultning og Copenhagen Business Academy tager byen endnu et vigtigt skridt mod at blive en førende vidensby” siger borgmester Søren P. Rasmussen.

Ejendommen vil i den kommende tid blive forsynet med en attraktiv forplads med gode parkeringsforhold til biler og cykler.