Ny fond i PFA Plus: PFA Selection europæiske aktier

PFA Kan nu tilbyde PFA Plus kunder at investere i PFA Selection Europæiske Aktier. I PFA Selection konceptet udvælger PFA eksterne kapitalforvaltere, som vurderes at være blandt de bedste på deres område. Målsætningen for PFA Selection Europæiske Aktier er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til MSCI Europe indekset inkl. udbytter.

Udvælgelsen af fonde til PFA Selection Europæiske Aktier bygger på både kvantitative og kvalitative analyser. De kvantitative analyser er primært baseret på analyser af fondenes historiske afkast med fokus på, hvordan afkastet er opnået, mens de kvalitative analyser primært omfatter vurderinger af investeringsteams og investeringsprocesser.

PFA har valgt Threadneedle som forvalter af PFA Selection Europæiske Aktier. Threadneedle's investeringsteam er baseret i England. Investeringsteamet fokuserer på selskaber, der i kraft af en stærk konkurrencemæssig position, er i stand til at vokse og levere et højt afkast af den investerede kapital. Teamet lægger samtidig vægt på, at selskaberne er billigt prissat i forhold til det estimerede indtjeningspotentiale."

Threadneedle har de seneste fem kalenderår leveret et årligt merafkast i forhold til MSCI Europe på i gennemsnit 5,1%.