Ny fond i PFA Plus: PFA Selection Globale Aktier

PFA kan nu tilbyde PFA Plus kunder at investere i PFA Selection Globale Aktier. I PFA Selection konceptet udvælger PFA eksterne kapitalforvaltere, som vurderes at være blandt de bedste på deres område. Målsætningen for PFA Selection Globale Aktier er at skabe et langsigtet merafkast i forhold til MSCI World All Countries indekset inkl. udbytter.

PFA har valgt MFS valgt som forvalter af PFA Selection Globale Aktier. MFS er baseret i Boston og har et team på over 60 personer bestående af portefølje managere og analytikere. MFS mener, at aktiemarkedet ofte undervurderer vækstselskaber med høj egenkapitalforrentning. MFS investerer derfor i selskaber, hvor den aktuelle aktiekurs ikke afspejler, at afkast- og vækstpotentialet er højere end gennemsnittet af selskaber i markedet.

Selskaberne i porteføljen er typisk ”kvalitetsselskaber”, dvs. med lav gæld, høj egenkapitalforrentning og begrænset downside. Den begrænsede downside betyder typisk, at afkastet vil være højere end markedsafkastet, når markedsafkastet falder. Når omvendt aktiemarkedet stiger hurtigt, vil MFS have vanskeligere ved at følge med markedet. Porteføljen er meget koncentreret og består således af ca. 20-30 papirer.

PFA kan til enhver tid tilføje eller fjerne kapitalforvaltere i PFA Selection Globale Aktier. For at investere i fonden, skal du logge på Min Pension. Klik herefter på Investering/Du Investerer. Husk at have Nem Id klar eller benyt alternativt Digital Signatur. Bemærk venligst, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.