Betyder fremgang over hele linjen for PFA-Konceren

PFA-koncernen opnåede en markant fremgang i årets indbetalinger på 3,8 mia. kroner til 21,5 mia. kroner i 2012 – en vækst på 21 pct. i forhold til 2011.

Det gode resultat i markedet skyldes tre forhold:

 • Det lange seje træk
  Siden  2001  har  PFA  leveret  høje  positive  investeringsafkast hvert eneste år  og  dermed  høj værdiskabelse  til kunderne. PFA har således demonstreret stabil og høj performance i praksis gennem flere år.
 • Stærk forretningsmodel
  PFA’s forretningsmodel med maksimal værdiskabelse til kunderne, hvor KundeKapital er et helt centralt element, har både under og efter finanskrisen vist sin styrke. Det gør PFA til en meget
  attraktiv pensionsleverandør.
 • PFA Plus – det foretrukne markedsrenteprodukt 
  Ved introduktionen af PFA Plus i foråret 2009 har PFA skabt et moderne markedsrenteprodukt, der i dag er sektorens foretrukne med størst kundefremgang. Mere end halvdelen af alle C20-selskaber har valgt PFA Plus til deres medarbejdere, og tilgangen af nye og eksisterende kunder er særdeles tilfredsstillende.

”Vi  er  meget  tilfredse  med  kundernes  valg  af PFA  og  vil  gøre  os  umage  for  også  fremover at leve op til den tillid, kunder viser os,” siger koncernchef, CEO Henrik Heideby og tilføjer, at aktivitetsstigningen er fortsat ind i 2013. Med et investeringsafkast på over 31 mia. kroner opnåede vi det højeste afkast nogensinde i PFA-koncernen. Hele 30,1 mia. kroner eller 97 pct.  af  investeringsafkastet  gik  videre  til  kunderne. Det er en meget høj andel sammenlignet med alle andre pensionsselskaber i den del af branchen, der er konkurrenceudsat.

PFA’s  lave  omkostninger  er  ligeledes  vigtigt for  kunderne.  Omkostningerne  som  procent af præmier faldt fra 4,4 pct. i 2011 til 4,0 pct. i  2012,  mens  omkostningerne  pr.  forsikret faldt fra 1.019 kroner til 821 kroner i samme periode.