Fremrykning af skat på Kapitalpension

For at få ekstra provenu til statskassen i 2013 har Folketinget besluttet at forsøge at få pensionsopsparerne til at betale skatten af deres kapitalpension allerede i 2013 i stedet for at vente til, kapitalpensionen skal udbetales. For at staten kan få pengene før tid, kan man til gengæld slippe med en lidt lavere skatteprocent.

For at få yderligere provenu til statskassen har Folketinget desuden lige inden årsskiftet besluttet, at hvis man fremrykker skatten til 2013, vil også en del af de ufordelte kollektive reserver blive beskattet. Man får således en lavere skattesats, hvis man vil betale skatten før tid, men der skal så betale skat af et større beløb. Det risikerer desværre at føre til dobbeltbeskatning både for de, der fremrykker skatten og for alle andre pensionskunder.

Selvom det lyder attraktivt med en lavere skattesats, så skal man være opmærksom på, at der også er ulemper forbundet med fremrykningen af beskatningen af kapitalpension. Det gælder særligt, hvis man har del i de kollektive reserver. Det har de fleste kunder i PFA.

PFA varetager kundernes interesser og kan ikke acceptere, at kunderne udsættes for dobbeltbeskatning eller at nogle kunder vinder på andre kunders bekostning.  PFA vurderer, at det er langt færre kunder end oprindelig antaget, der vil få en fordel af at afgiftsberigtige i 2013. Den konkrete model og vilkår for afgiftsberigtigelse vil blive offentliggjort efter en grundig analyse og forventes at foreligge i marts/april 2013. 

PFA vil under alle omstændigheder fremlægge en kvalificeret anbefaling til kunderne i god tid, inden en eventuel beslutning om fremrykning af skatten på kapitalpension skal træffes ved udgangen af 2013.