Sikkerhed om din pensionsopsparing i PFA

I lyset af det ekstremt lave renteniveau er PFA ligesom alle andre i pensionssektoren blevet bedt om at indberette størrelsen af kapitalreserverne til Finanstilsynet. Det har fået en del omtale i medierne, og derfor er det vigtigt at slå fast, at PFA er i Finanstilsynets grønne lys.

Det betyder, at PFA har en solid kapitalstyrke med væsentligt højere reserver, end myndighederne kræver. For kunderne betyder det, at de har meget stor sikkerhed for deres pensionsopsparing i PFA. Det gælder uanset størrelsen af ydelsesgarantier.

PFA følger nøje finansmarkedernes bevægelser og indretter investeringerne således, at vi til enhver tid lever op til alle vores forpligtelser overfor kunderne. Det har vi gjort med succes i længere tid – PFA er således eneste aktør, der har skabt positive investeringsafkast ti år i træk.

Lav rente giver lavt afkast mange år frem Den høje sikkerhed for pensionsopsparerne består bl.a. i, at vi i PFA beregner vores forpligtelser 30-40 år frem ud fra dagens renteniveau. Da renterne er lave, binder det en stor del af kapitalen som buffer i stedet for, at den arbejder for kunderne. Det tvinger også PFA og pensionsselskaberne i øvrigt til at investere i meget sikre papirer, som kun giver én til to pct. i rente.

Det betyder, at kunder, som sparer op med gennemsnitsrente kan se frem til meget lave afkast på deres pensioner mange år frem. Enkelt sagt kan kunderne se frem til at få, hvad der svarer til garantien og ikke mere.

Pensionsbranchen er i dialog med erhvervsministeren om, hvorvidt denne matematiske beregning af sikkerhed er det bedste for kunderne, eller om man kan indrette systemet lidt anderledes, så pensionsselskaberne i højere grad kan investere til gavn for kunderne.

Anbefaling til kunderne – markedsrente kan give mere i afkast Mange kunder kan med fordel spare op med markedsrente og få mulighed for et højere afkast med risikoen afstemt efter egne behov. Derfor anbefaler PFA i udgangspunktet kunder med lavere garantier at skifte til markedsrente, mens kunder med højere garantier og livrenter ofte med fordel kan blive i gennemsnitsrente.

PFA er en forsigtig investor og vores rådgivning af kunderne sker også med udgangspunkt i en høj grad af sikkerhed for deres fremtidige pension. Nøgletal for PFAs soliditet kan ses i vores regnskabsmeddelelser, der udkommer hvert kvartal på pfa.dk.

Med venlig hilsen
Koncerndirektør og CFO Anne Broeng