Ny fond i PFA Plus: BLS Danske Aktier

PFA kan nu tilbyde sine PFA Plus kunder at investere i BLS Danske Aktier.

I fonden, der forvaltes af BLS Capital, fokuseres på kvalitetsselskaber, der har vist en overbevisende evne til at generere en stabil og voksende pengestrøm fra deres forretning. Investeringsstrategien fokuserer således først og fremmest på selskabernes langsigtede muligheder for at give et attraktivt positivt afkast til aktionærerne.

For at finde egnede investeringskandidater, ses løbende på en lang række selskaber. Regnskaber over flere år analyseres og vurderes, og BLS Capital afholder møder med ledelsen, analytikere, konkurrenter og andre, for at vurdere selskabernes evne til kontinuerligt at skabe værdi til dets aktionærer, og dermed solide langsigtede afkast til investorerne.