Afkast på KundeKapital på 20%

KundeKapital har indtil nu givet 18,8 % i afkast, og PFA’s bestyrelse har besluttet at øge tallet til 20 % for hele 2012.

”2012 har været et rigtigt godt år for PFA med stærke investeringsmæssige resultater. PFA’s soliditet skal komme kunderne til gode. Derfor skruer vi op for forrentningen af kundernes KundeKapital,” siger Henrik Heideby, CEO og koncernchef i PFA Pension.

PFA’s bestyrelse har også truffet beslutning om at tilgodese kunderne med et ekstraordinært højt afkast på KundeKapital i 2013, nemlig 20 % p.a. 

PFA’s kunder placerer normalt 5 % af deres opsparing i individuel KundeKapital i PFA. Det er den investering i et medejerskab, der giver adgang til det ekstra høje afkast. PFA’s kunder sikres dermed del i de midler, der ellers ville være gået til egenkapitalen og aktionærerne.

En kunde med en opsparing på 1 million kroner vil normalt have 50.000 kr. i KundeKapital. Alene på disse 50.000 kr. vil afkastet således i 2013 blive mindst 10.000 kr. Det gælder også for kunder i markedsrente.

”KundeKapital og det faktum, at ejerne i PFA deler overskuddet med kunderne, betyder, at vi står stærkt i markedet”, siger Henrik Heideby.

KundeKapital udgør på koncernbasis i alt godt 18 mia. kroner.