PFA fremlægger nøgletal for markedsrenteafkast

PFA fremlægger nu et nyt nøgletal for afkast i markedsrente. Det ny nøgletal kan bruges til at sammenligne pensionsselskabernes afkast i markedsrente.

Med det ny nøgletal N1M kan man direkte kan se, hvor dygtige selskaberne har været til at skabe afkast i markedsrente. Nøgletallet er efterspurgt blandt andet fra politisk side.

"Der er ingen grund til at tøve med at lægge disse tal frem. Det er ikke særligt kompliceret, og kunderne har brug for at kende vores resultater og måle os i forhold til andre selskaber. Derfor lægger vi vores tal frem nu", siger koncerndirektør Anne Broeng fra PFA. 

For PFA er afkastet af kundemidler i markedsrente (N1M):

20072008200920102011H1 20122007-122009-12
2,6%-24,3%23,9%14,6%-1,3%6,3%15,6%49,0%

Afkastberegningsmetoden for N1M svarer til beregningsmetoden for de officielle afkastnøgletal og er alene baseret på tal i de officielle regnskabsrapporter. Afkastet i markedsrente (tælleren) svarer til rentetilskrivningen til markedsrentekunderne, mens investeringen (nævneren) svarer til markedsrentehensættelserne primo med tillæg af ½ nettopræmie.

Afkastet for de enkelte risikoprofiler i PFA's markedsrenteprodukt PFA Plus er i forvejen frit tilgængeligt på PFA's hjemmeside.