Henrik Heideby i rådet for samfundsansvar

Erhvervs- og Vækstministeren har udpeget nye medlemmer af Rådet for Samfundsansvar. Koncernchef, CEO Henrik Heideby fra PFA Pension er nyt medlem af rådet.

Rådet for Samfundsansvar starter en ny tre-årig periode under et nyt formandskab udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren og med medlemmer, som repræsenterer danske virksomheder, offentlige myndigheder, forbrugere og folkelige organisationer.

Lise Kingo, koncerndirektør i Novo Nordisk er Rådets nye formand og den nye næstformand er Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i Danmark.  Koncernchef, CEO Henrik Heideby fra PFA Pension indgår som medlem af Rådet for den finansielle sektor og er indstillet på vegne af Forsikring & Pension, ATP og LD.

Rådet for Samfundsansvar skal rådgive regeringen om, hvordan danske virksomheders og myndigheders arbejde med samfundsansvar bedst kan understøttes samt bidrage til implementeringen af regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015.